HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Inne fundusze zagraniczne dostępne dla Polski

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Inne fundusze zagraniczne dostępne dla Polski


Bank Światowy

Bank nie ma możliwości finansowania indywidualnych małych projektów, chodak Jest zainteresowany udzielaniem kredytów dla pakietów kilku mniejszych projektów w dziedzinie wykorzystania OZE lub jednego większego projektu, których realizację poparłby rząd (ministerstwo rolnictwa, ochrony środowiska lub gospodarki i ministerstwo finansów). W takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się dodatkowo o środki pomocowe (bezzwrotną dotację z GEF lub Carbon Investment Fund), w których zdobyciu Bank mógłby aktywnie uczestniczyć.

R E K L A M A
Warto tu zaznaczyć, w skutecznym pozyskaniu środków na inwestycje w przypadku kredytów z Banku Światowego uzupełnionych ewentualnie dotacjami z funduszy ekologicznych Narodów Zjednoczonych, sama aktywność zainteresowanych inwestorów, regionów i społeczności lokalnych nie wystarczy. Kluczowa do uruchomienia tych środków dla Polski jest postawa Rządu Polskiego. Bez uznania przez Rząd rozwoju energetyki odnawialnej za dziedzinę priorytetową, trudno będzie o jakiekolwiek pozytywne rozstrzygnięcia w tym zakresie.

W sektorze energetycznym i ochronie środowiska w Centralnej Europie, w tym w Polsce działają także inne wielkie banki i korporacje finansowe jak: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), Nordycka Korporacja Finansowa na rzecz Ochrony Środowiska (NEFCO), Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB). Instytucje te do tej pory udzieliły szereg kredytów komercyjnych i kredytów nisko oprocentowanych na stosunkowo duże inwestycje w sektorze energetyki zawodowej i w sektorze poszanowania energii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Finansowanie projektów inwestycyjnych w energetyce odnawialnej jest jednym z nowych celów w wyżej wymienionych instytucjach. Z pomocą w zaangażowaniu środków finansowych z takich dużych instytucji w rozwój energetyki odnawialnej wystąpiła w 1998 roku Komisja Europejska wspierając w ramach programu SYNERGY działań na rzecz identyfikacji projektów inwestycyjnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Fundusze bilateralne państw zachodnich

Uzupełnieniem typowych instytucji bankowych i funduszy europejskich dostępnych w Polsce na finansowanie energetyki odnawialnej są fundusze bilateralne niektórych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych na pomoc w rekonstrukcji gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej. W sektorze energetyki odnawialnej najbardziej aktywne są programy realizowane przez rządy m.in. Danii, Szwecji i USA.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) koordynuje duńską pomoc w tym zakresie dla krajów Europy Środkowowschodniej. Rząd Danii przeznaczył w 1991 na pomoc dla tego regionu do roku 2002, 0,5% dochodu narodowego. Przykładem projektu dofinansowanego przez EPA w Polsce jest budowa dwu siłowni wiatrowych o mocy 2 x 600 kW w miejscowości Komorów. W ramach Polsko-Duńskiego Programu Współpracy na lata 1999-2000 przewidywane są do sfinansowania następne projekty w sektorze energetyki odnawialnej.

R E K L A M A
Ze strony szwedzkiej, program pomocy bilateralnej w sektorze energetycznym zarządzany jest przez Ewnvironmentally Adapted Energy System (EAES). Program koncentruje się na zamianie kotłowni węglowych/olejowych na kotłownie na biomasę oraz na modernizacji systemów ciepłowniczych i poszanowaniu energii w budynkach. W ramach działań EAPS zrealizowany został do tej pory l projekt w Polsce.

Środki pomocowe Stanów Zjednoczonych wykorzystywane są w pewnym zakresie na wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w ramach szerokiego programu zarządzanego przez Amerykańską Agencje Rozwoju Międzynarodowego (USAID), a w szczególności Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). LGPP współpracując z krajowymi organizacjami samorządowymi i bezpośrednio z 48 gminami koncentruje się na pomocy technicznej służącej m. in. poprawie zarządzania, rozwojowi infrastruktury i usług komunalnych oraz rozwojowi gospodarki przestrzennej. Jedną z form pomocy dla gmin jest identyfikacja projektów inwestycyjnych i opracowywanie studiów techniczno-ekonomicznych i biznes planów dla nowych projektów. W kilku z gmin objętych programem LGPP w Polsce, realizowane są prace związane z rozwojem projektów energetyki odnawialnej (energia biomasy i energia wiatrowa).

Finansowanie energetyki odnawialnej w ramach mechanizmu Joint Implementation

Formą programów bilateralnych finansujących projekty energetyki odnawialnej są projekty realizowane w ramach mechanizmu Joint Implementation (JI), Mechanizm JI został zaproponowany w Konwencji Klimatycznej i formalnie uruchomiony po konferencji w Kioto w 1997 roku. Jego idea polega na finansowaniu przez państwo "dawcę" działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w kraju "biorcy" o niskich kosztach redukcji. Końcowym krokiem jest "zapisania" efektów redukcji jako wkładu kraju "dawcy" w realizacje postanowień protokołu z Kioto określającego limity zobowiązań do redukcji emisji gazów szklarniowych w poszczególnych krajach. Do tej pory nie ma jeszcze doprecyzowanych i powszechnie przyjętych zasad handlu emisjami, tym niemniej kilka krajów zachodnich (dawców) realizuje pilotowe projekty tego typu w krajach Europy Środkowej (biorców).

W ramach tego działań finansowany jest projekt wykorzystania gazu wysypiskowego w Tychach realizowany na rzecz społeczności lokalnej tego miasta przez Rząd Holandii. Idea tego przedsięwzięcia polega na ujęciu wypływu metanu z wysypiska odpadów stałych w Tychach i jego energetycznym wykorzystaniu do produkcji ciepła i elektryczności. Również ze środków holenderskich finansowana jest budowa kotłowni do energetycznego wykorzystania zrębków drzewnych z pielęgnacji terenów zielonych w Jeleniej Górze. Projekt polega na zamianie dwu wysłużonych kotłów węglowych na kocioł na zrębki o mocy 580 kW. Oprócz Holandii, największe jak dotychczas zainteresowanie projektami typu Joint Implementation w Polsce wykazują Norwegia, Stany Zjednoczone.

Podsumowanie

Dostęp do środków finansowych w ogóle, a na energetykę odnawialną w szczególności zależy w dużym stopniu od posiadania aktualnej, kompletnej i właściwie ukierunkowanej informacji. Potrzebna jest wiedza na temat obowiązujących ogólnych zasad i specyficznych wymogów poszczególnych instytucji finansujących w odniesieniu do konkretnych projektów.

Poszukiwanie stosownych informacji o źródłach finansowania w publikacjach i w internecie to dopiero początek procesu zdobywania środków na konkretne przedsięwzięcia. Do rozpoczęcia właściwych rozmów z wcześniej zidentyfikowanymi instytucjami finansującymi należy mieć wcześniej daleko rozwiniętą koncepcje własnego projektu, spełniającego wymogi i priorytety tej konkretnej instytucji.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 7+8=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.