HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce
wodnej i innych działach gospodarki
18-20 października 2000 Czorsztyn
Zagadnienia projektowania, diagnostyki i eksploatacji
R E K L A M AKOMUMKAT nr 1 Zaproszenie do udziału w Konferencji
Organizatorzy:
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych,
 • Elektrownie SzczytowoPompowe S.A.,
 • Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn Niedzica - Sromowce Wyżne S.A.,
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 • Politechnika Lubelska
KOMITET HONOROWY
 • prof. dr inż. Michał P Fiodorov (Uniwersytet Techniczny St. Petersburg)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kiciński (IMP PAN)
 • mgr inż. Władysław Krakowski (ZZW Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne S.A. )
 • mgr inż. Wojciech Kułagowski (TEW)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Marecki (Politechnika Gdańska)
 • mgr inż. Jan Tokarz (ESP S.A.)
KOMITET NAUKOWY
 • prof. dr hab. inż. Eustachy S. Burka (IMP PAN)
 • doc. dr hab. inż. Brunon W Grochal (IMP PAN)
 • prof. dr inż. Kazimierz Jackowski (Politechnika Warszawska)
 • doc. dr inż. Olgierd Olszewski (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Plutecki (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Romuald Puzyrewski (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Rutka (Politechnika Lubelska)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba (Politechnika Gdańska) prof. dr hab. inż. Maciej Zarzycki (Politechnika Śląska)
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr Janusz Steller (przewodniczący, IIVVIP PAN)
 • dr inż. Adam Adamkowski (IMP PAN)
 • mgr inż. Krzysztof Kowalski (TEW)
 • mgr inż. Jan Krzyszkowski (ZZW Czorsztyn - Niedzica
 • Sromowce Wyżne S.A. ) - mgr inż. Stanisław Lewandowski (ESP S.A.)
 • mgr Iwona Pawelska (IMP PAN)
 • dr inż. Franciszek Świtała (Politechnika Lubelska)
 • dr inż. Edward Śliwicki (IMP PAN)
 • inż. Jerzy Wasilewski (IMP PAN)

GENEZA I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI
Konferencja nawiązuje do cyklu konferencji i sympozjów naukowo-technicznych HYDROFORUM organizowanych przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w latach 1973, 1980, 1985, 1990, 1991 i 1994, do konferencji Energetyka Wodna w Systemie Gospodarczym XXI wieku zorganizowanej w roku 1999 przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych i Komitet Energetyki PAN a także do cyklu konferencji Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycznym - organizowanych w latach 1986,1989,1992,1995 i 1998 przez Politechnikę Lubelską.
Zebrania HYDROFORUM stanowią tradycyjnie miejsce wspólnych obrad przedstawicieli przemysłu, ośrodków naukowych i badawczo rozwojowych. Organizatorzy zamierzają kontynuować zebrania w cyklu czteroletnim. Chociaż punkt ciężkości jest położony na energetykę wodną, to zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z różnymi rodzajami wirnikowych maszyn hydraulicznych.
Przedmiotem konferencji Energetyka Wodna w Systemie Gospodarczym XXI wieku były przede wszystkim zagadnienia techniczno-ekonomiczne i organizacyjno prawne związane z energetyką wodną w Polsce. Zagadnienia te były przedmiotem dyskusji panelowych prowadzonych przez specjalistów w obecności i z udziałem wszystkich uczestników obrad. Do tej tematyki i formy nawiązywać będą wybrane sesje konferencji HYDROFORUM 2000.

R E K L A M A
CELE KONFERENCJI

 • wymiana doświadczeń i opinii między przedstawicielami ośrodków naukowych i naukowo-technicznych a przedstawicielami przemysłu (przede wszystkim dostawców urządzeń i wykonawców prac remontowych oraz użytkowników obiektów energetyki wodnej)
 • prezentacja wyników prac prowadzonych w placówkach badawczych i ich weryfikacja zarówno z punktu widzenia wartości naukowej, jak i użyteczności praktycznej
 • sformułowanie oczekiwań przemysłu w stosunku do ośrodków badawczych oraz wspólnego stanowiska w sprawie rozwoju polskiej energetyki wodnej
ZAKRES TEMATYCZNY
 • trendy rozwojowe w energetyce wodnej w kraju i na świecie
 • zagadnienia techniczno-ekonomiczne związane z eksploatacją, utrzymaniem, modernizacją i budową nowych obiektów hydroenergetycznych
 • praca elektrowni wodnej w systemie elektroenergetycznym
 • wybrane zagadnienia związane z nadzorem ruchowym i sterowaniem pracą hydrozespołów i zespołów pompowych
 • doświadczenia z badań i eksploatacji hydraulicznych maszyn wirnikowych (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dynamicznych)
 • metody pomiarowe i diagnostyczne w warunkach laboratoryjnych i eksploatacyjnych
 • analiza przepływu przez układy z wirnikowymi maszynami hydraulicznymi w stanach ustalonych i przejściowych (z uwzględnieniem zagadnień wytrzymałościowych)
 • analiza przepływu przez hydrauliczne maszyn wirnikowe, ich elementy i podukłady (łącznie z numerycznym prognozowaniem charakterystyk energetycznych i kawitacyjnych)
 • projektowanie układów przepływowych hydraulicznych maszyn wirnikowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania komputerowego)
 • nowe rozwiązania wybranych węzłów konstrukcyjnych (np. łożysk) i wyniki badań laboratoryjnych oraz eksploatacyjnych
 • zagadnienia technologiczne i materiałowe (przewidywanie zachowania się materiału w warunkach eksploatacyjnych)
 • zagadnienia małej energetyki wodnej (mini- i mikroelektrownie wodne)
 • odzysk energii traconej w hydraulicznych instalacjach przemysłowych

FORMA OBRAD Przewiduje się, że konferencja trwać będzie 3 dni, a obrady będą miały charakter plenarny (wystąpienia referatowe oraz dyskusje panelowe). Do przewodnictwa poszczególnym sesjom zostaną zaproszeni wybitni przedstawiciele z odpowiednich dziedzin.
Formuła zebrań plenarnych może ulec zmianie w przypadku napływu dużej liczby zgłoszeń. W ramach osobnych sesji przewiduje się możliwość prezentacji firm, których działalność jest ściśle związana z tematyką Konferencji. W sprawie tej instytucje zainteresowane taką formą promocji powinny kontaktować się bezpośrednio z Komitetem Organizacyjnym.
Dodatkowo przewiduje się jedną sesję wyjazdową powiązaną ze zwiedzaniem Elektrowni Wodnych Niedzica i Sromowce Wyżne. Dla osób towarzyszących przewiduje się zorganizowanie programu dodatkowego, obejmującego zwiedzanie atrakcji turystycznych Pienin i Podhala.
Materiały konferencyjne zawierające pełne teksty referatów zostaną dostarczone Uczestnikom podczas rejestracji, bezpośrednio przed konferencją. JĘZYKI KONFERENCJI Oficjalnymi językami Konferencji są język polski i angielski. Referaty wygłaszane w tych językach będą tłumaczone symultanicznie. Do obowiązków autorów tekstów
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 8+8=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.