HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

PRZEGLĄD KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W SEKTORZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) przyznawane są na cele określone w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu określonymi w oparciu o "Politykę Ekologiczną Państwa" i "Program wykonawczy do Polityki Ekologicznej Państwa do roku 2000", listy przedsięwzięć priorytetowych funduszy wojewódzkich. Wykorzystanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii ma status przedsięwzięć (programów) priorytetowych Narodowego Funduszu przewidzianych do finansowania w roku 1999.

Narodowy Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji. Fundusz udzielając pożyczek może stosować preferencyjne oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli określanej przez Narodowy Bank Polski, które nie może być jednak niższe niż 7% s stosunku rocznym. Udzielana pożyczka nie może również przekroczyć 50% kosztów zadania.

R E K L A M A
Dotacje mogą być udzielane m.in. na zadania pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, kompleksowe programy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w ochronie środowiska i gospodarce wodne.

Przykłady projektów zrealizowanych przy wsparciu ze strony Narodowego Funduszu:

 • Ciepłownia o mocy 1MW opalana słomą w Grabowcu - 44% kosztów - około 950 tyś. złotych (l 997r)

 • Wykorzystanie gazu wysypiskowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Braniewo - 25% kosztów - około 500 tyś. złotych (1995r)

 • Ciepłownia geotermalno-gazowa w Pyrzycach - 36% kosztów - około 2 mln złotych (1992-1996r)

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (WFOŚiGW) istnieją w każdym województwie i wspierają projekty pro-ekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie. Zazwyczaj Fundusze udzielają dotacji bądź pożyczki samorządom oraz tylko pożyczki w stosunku do innych instytucji. Do tej pory pożyczki, które były udzielane przez WFOŚiGW były oprocentowane w wysokości od 0,2 do 1,0 stopy redyskontowej. Najczęściej WFOŚiGW finansują do 50 % kosztów projektów.

R E K L A M A
W związku z nowym podziałem administracyjnym nowe wojewódzkie fundusze z początkiem 1999 roku przejęły od dawnych funduszy wojewódzkich wszystkie uprawnienia i zobowiązania, prawne, finansowe itd. Nowe fundusze wojewódzkie powstały na zasadzie łączenia dotychczasowych funduszy. Natomiast fundusze gminne i powiatowe stanowią wydzielone konto do dyspozycji samorządów z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Przykłady projektów z wykorzystaniem OZE finansowanych z pomocą WFOŚiGW:

 • WFOŚiGW w Elblągu udzielił wsparcia finansowego w formie pożyczki w wysokości 150.000 PLN (39% kosztów inwestycji) na projekt budowy kotłowni opalanej słomą w Zielonkach, realizowanej przez Agencje Rolną Skarbu Państwa. (1996r.)

 • WFOŚiGW w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 50.000 PLN na budowę małej elektrowni wodnej Wdecki Młyn na Wdzie (1995 r.)

 • WFOŚiGW w Gdańsku udzielił pożyczki obejmującej 24% kosztów - około 500 tyś. złotych.Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) jest jednym z 20 największych banków w Polsce i specjalizuje się na kredytowaniu projektów związanych z ochroną środowiska włączając zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskiwania energii w sposób inny niż tradycyjny.

W tej dziedzinie przedmiotami kredytowania mogą być:

 • zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW;

 • zakup urządzeń i instalacja elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW;

 • zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, wykorzystujących niskopotencjalną energię gruntu i słońca

 • zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych

 • zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą o mocy do 2 MW - w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych, wraz z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych -jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.


Formą wsparcia finansowego stosowanego przez BOŚ jest kredyt. Maksymalna kwota kredytu - 200.000 zł lecz nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia, okres realizacji 0 do 18 miesięcy od daty powstania przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, okres kredytowania - do 7 lat, oprocentowani wynosi 8% w stosunku rocznym, okres karencji spłata kredytu od momentu zakończenia zadania. Nie ma ograniczeń co do statusu formalnego inwestora.

W latach 1991-1998 Bank udzielił łącznie 115 kredytów na projekty energetyki odnawialnej. Struktura projektów była następująca: Kotłownie opalane biomasą - 42, małe elektrownie wodne - 33, Kolektory słoneczne-9, elektrownie wiatrowe - 3, ciepłownia geotermalna -l oraz dodatkowo 27 instalacji z pompami ciepła, które w pewnym zakresie wykorzystywały energie odnawialne. Łączna kwota udzielonych kredytów przekroczyła kwotę 18 mln. zł.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 5+3=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.