HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

 

Spotkanie w Graz, stolicy biomasy

Unia Europejska postawiła sobie jasny cel - 12% odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowym, 22% udziału zielonej energii w ogólnym zużyciu i 5,75% udziału biopaliw w transporcie. By go zrealizować, przyjęła szereg regulacji prawnych, do wdrożenia których zobowiązała kraje członkowskie.

 Panorama Graz, Austria autor:  R.Długi

Sposoby realizacji tych zobowiązań leżą w gestii poszczególnych krajów. Znacznym jej ułatwieniem jest stała wymiana poglądów nt. jej sposobów, technologii oraz rozwiązań prawnych przyjętych przez kraje członkowskie. Okazją do takiego spotkania była Środkowoeuropejska Konferencja Biomasy 2005 w Graz (Austria), zorganizowana przez Austriacki Związek Biomasy i Austriacką Agencję Energii. Równolegle z konferencją odbywały się Targi „Hauslbauer”, jedne z większych na południu Austrii w dziedzinie budownictwa i energii. Oferta firm - wystawców specjalizujących się w technologii wykorzystania biomasy na cele energetyczne (szczególnie przetwarzania na pelety), a także w kotłach do ich spalania, była niezwykle bogata i stanowiła praktyczny przykład austriackiego podejścia do energii odnawialnej.

R E K L A M A


Warto nadmienić, że Austriacki Związek Biomasy działa już od 1995 r., zrzesza ok. 1400 podmiotów i jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy.

Na konferencję przyjechało ponad 800 osób z 27 krajów, w tym ponad 60 z Polski, m.in. prof. Adam Guła z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zorganizowaną przez siebie 30-osobową grupą, w składzie której byli m.in dwaj członkowie Polskiego Towarzystwa Biomasy, dr Wiesław Denisiuk i Karol Teliga. Dla grupy tej przyjazd na konferencje był również okazją do zwiedzenia kilku ciekawych obiektów, takich jak Centrum Paliwowo-Energetyczne w Mureck (jedno z ok. 1500 w Austrii), gdzie produkowana jest energia cieplna i elektryczna oraz biodiesel, i elektrociepłownia pracująca w technologii zgazowania biomasy w Gussing.

W konferencji uczestniczyło ponad 800 osób autor: U. Wojciechowska

Otwarcia konferencji dokonali: Heinz G. Kopetz, przewodniczący Austriackiego Związku Biomasy, oraz Erghard Busek, koordynator specjalny Paktu Stabilizacyjnego dla Europy Południowo-Wschodniej, który w swym wystąpieniu nawiązał do historii i funkcji, jakie pełni Austria w jednoczeniu krajów połączonych wspólną historią. - Austria jest w UE już 10 lat i stanowi swoisty pomost w centrum Europy - powiedział Busek.

Panele dyskusyjne

Podczas czterech paneli dyskusyjnych: Zaopatrzenie w surowce, Energia cieplna z biomasy, Prąd i ciepło z biomasy oraz Biopaliwa wygłoszono 30 ciekawych referatów, z czego trzy zaprezentowali przedstawiciele Polski: dwa dr Magdalena Rogulska (pierwszy nt. potencjału produkcji biomasy w Polsce, a drugi nt. realizacji w Polsce dyrektyw UE z zakresu OZE). Drugim polskim referentem był dr Tomasz Golec, który mówił o polskich doświadczeniach w produkcji energii cieplnej z biomasy.

autor: U. Wojciechowska

Z troską mówiono o przyszłości rynku zaopatrzenia Europy w energię. Na świecie jest coraz mniej ropy - za pięć lat będziemy mieli szczytowy punkt jej produkcji. Zużyjemy wszystko to, co wyprodukujemy, i potrzebne będą nowe złoża. W większości państw produkcja ropy jest spadkowa. W 2050 r. 60% jej produkcji światowej będzie pochodziło z Bliskiego Wschodu. Nie przewiduje się jednak podniesienia przez te państwa produkcji. Zdaniem Kjella Alekletta, przewodniczącego Association for the Study of Peak Oil & Gas, chcą one zachować obecny poziom przez następne 20-30 lat. Z kolei Karl Kellner z Komisji Europejskiej wyraził opinię, że 72 mln ton ropy można zastąpić biomasą przy jej 10-procentowym udziale w potencjale paliwowym. W tym roku Komisja Europejska opracuje raport, aby stworzyć system „Wspólnotowy plan działań dla biomasy”, bowiem w celu osiągnięcia do 2010 r. założonego przez UE celu konieczne są działania długoterminowe. Inni mówcy podkreślali jednak, że nie chodzi o to, ile biomasy zużyjemy, ale o to, jak ją najefektywniej wykorzystamy w produkcji energii. Zastanawiano się więc, jakie są efekty ekonomiczne wykorzystania biomasy i czy opłaca się wspierać ten kierunek rozwoju OZE w sytuacji, gdy obecnie ceny ropy są niskie. Wniosek, jaki wysnuto z dyskusji o biomasie, był następujący - jeżeli teraz będziemy krótkowzrocznie kupować tanią ropę zamiast wspierać rozwój rynku biomasy, to za pięć lat możemy mieć spory problem z produkcją energii.

Wiele referatów dotyczyło najnowszych technologii produkcji metanu z takich roślin jak pszenica, pszenżyto, słonecznik a nawet z łąk, oraz produkcji biogazu i ogniw paliwowych na biogaz.

Na świecie 400 elektrowni atomowych pokrywa 4% ogólnego zapotrzebowania na energię. Roczny wzrost tego zapotrzebowania wynosi 2%. W USA np. wstrzymano budowę elektrowni jądrowych jako zbyt drogich - postawiono na efektywność i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. Wielu referentów zwracało uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Sytuację tę może poprawić sektor rolniczy, zmieniając się częściowo z producenta żywności na producenta nośników energii,

Posiedzenia plenarne

Poza już wymienionymi panelami tematycznymi odbyły się trzy posiedzenia plenarne. Podczas trzeciego, podsumowującego, prof. Adam Guła z AGH z Krakowa wygłosił referat nt. promowania odnawialnych nośników energii w nowych krajach członkowskich UE na przykładzie Polski. Zaproszenie profesora Guły do wygłoszenia tego referatu można poczytać jako uznanie dla polskich rozwiązań. Posiedzenie zakończyło się wygłoszeniem oświadczeń przedstawicieli pięciu ministerstw: Słowenii, Słowacji, Czech, Polski i Węgier na temat „Strategii i przedsięwzięć na rzecz promocji bioenergii w Europie”.

Ze strony polskiej oświadczenie składał minister Andrzej Mizgajski, który powiedział m.in. Polska ma dorobek i system wsparcia finansowego rozwoju energetyki odnawialnej. Mechanizmy wsparcia OZE są odbiciem zewnętrznych kosztów energii konwencjonalnej. Polska nie przychyla się do subwencjonowania OZE, w rachunku ciągnionym energia zielona może konkurować z konwencjonalną.

Elektrociepłownia w technologii zgazowania biomasy w Güssing autor: M. Chadysz

W końcowej dyskusji głos zabrali Josef Proll, Federalny Minister Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Austrii, oraz Herman Scheer, przewodniczący Światowej Rady Energii Odnawialnej, poseł niemieckiego parlamentu. Josef Proll, dziękując Stowarzyszeniu Biomasy za zorganizowanie konferencji, powiedział m.in.: Austria opowiada się za odnawialnymi źródłami energii - chcemy o ¾ zwiększyć udział biomasy w produkcji energii i ukierunkować ochronę środowiska na ochronę powietrza. Przeznaczymy na ten cel 80% swoich środków. Mamy ustawę o energii odnawialnej, chcemy być pionierami w Europie. Dopłacamy do każdego gospodarstwa domowego 30 euro, dzięki czemu chronimy klimat. Wykorzystujemy biomasę do ogrzewania, rozpowszechniając instalacje na pelety, których jest już ponad 7 tysięcy. Udało się stworzyć nową gałąź gospodarki, która okazała się dużym sukcesem - nie tylko stworzono nowe miejsca pracy i zmniejszono emisję gazów, ale także zrealizowano cel społeczny. Z kolei Herman Scheer w swoim niemal godzinnym wystąpieniu z głębokim żarem prezentował dość skrajne i radykalne poglądy. Przekonywał m.in., że należy całkowicie wyeliminować paliwa kopalne i atomowe, a wykorzystywać potencjał słońca, wiatru i wody. Niemcy mają obecnie 18 tys. MW z odnawialnych źródeł. Zdaniem Scheera, w 2015 r. będą mieli 48 tys. MW, a w 2045 r. cała energia w Niemczech będzie pochodziła z OZE.

Urszula Wojciechowska

R E K L A M A

   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 2+9=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.