HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Czysta Energia

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Okrągły stół energetyki odnawialnej

20 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie okrągłego stołu na temat energetyki odnawialnej zorganizowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych [OZE], przedstawiciele instytucji współfinansujących oraz przedsiębiorstw przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Celem spotkania było przedyskutowanie w gronie zainteresowanych organów i instytucji zagadnień związanych z rozwojem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; zidentyfikowanie podstawowych problemów oraz wskazanie możliwych kierunków ich rozwiązania.

Dwie najważniejsze, bardzo pozytywne obserwacje wynikające z tego spotkania:

  • „okrągły stół” został zorganizowany przez środowisko energetyczne, które autentycznie widzi potrzebę rozwoju energetyki odnawialnej i traktuje ją jako integralną części całego sektora energetycznego,
  • wszyscy uczestnicy spotkania jednoznacznie wyrażali wolę, potrzebę i wręcz konieczność rozwoju wytwarzania energii z OZE. Różnice poglądów dotyczyły jedynie metod, narzędzi i sposobów realizacji tego rozwoju.

  W wypowiedziach i dyskusji wiele miejsca poświęcono mechanizmom wsparcia dla  energetyki odnawialnej, wskazując, że jest to niezbędny warunek jej rozwoju. W tym kontekście bardzo znacząco zabrzmiała wypowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Czesława Śleziaka, który akcentując potrzebę uwzględniania kosztów zewnętrznych związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych stwierdził: „...byłbym bardzo ostrożny w wygłaszaniu opinii o wyższych cenach energii odnawialnej...” Jako reprezentant Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyraźnie podkreśliłem, że bardzo potrzebne mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej powinny być tak konstruowane aby nie oddziaływały negatywnie na tworzący się rynek energii elektrycznej.

R E K L A M A


Poglądowe różnice

Pewne różnice poglądów dotyczyły zasadniczego pytania, czy energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych powinna być poddana mechanizmom rynkowym czy też rozwiązaniem korzystniejszym jest wprowadzenie stałych cen na tą energię. Zdecydowanie opowiedziałem się za podejściem rynkowym jako umożliwiającym optymalizację rozwoju energetyki odnawialnej i racjonalizację kosztów wytwarzania energii odnawialnej. W toku dyskusji przeważało przekonanie, że rozwiązanie rynkowe jest wariantem zdecydowanie lepszym.

Na tym tle przedstawiciele wytwórców energii ze źródeł odnawialnych negatywnie ustosunkowali się do propozycji wprowadzenia „zielonych certyfikatów” jako instrumentu rynkowego uzupełniającego funkcjonujący dziś obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE.

 Argumentowano, że rozwiązanie to nie sprawdziło się w niektórych krajach Unii Europejskiej – wręcz zatrzymało rozwój wykorzystania OZE. Po dodatkowych wyjaśnieniach, a szczególnie zapewnieniu, że ewentualne wprowadzenie „zielonych certyfikatów” wymaga długiego okresu czasu oraz poprzedzone będzie szczegółową i wyczerpującą analizą jego skutków a także szeroką konsultacją ze wszystkimi zainteresowanymi organami administracji, instytucjami i środowiskami wydaje się, że negatywne poglądy w tym zakresie uległy znacznemu osłabieniu.

 

Zagadnienia prawne

Najwięcej czasu poświęcono zagadnieniom prawnym związanym z wykorzystaniem OZE. Mimo że powszechne jest przekonanie o potrzebie dokonania istotnych zmian w przepisach obowiązujących i wprowadzenia nowych regulacji prawnych, to jednak część przedstawicieli wytwórców apelowała o zachowanie jak największej stabilności prawa, bo bez niej bardzo trudne jest podejmowanie poważnych decyzji inwestycyjnych.

W swojej wypowiedzi dotyczącej nowelizacji, mocno krytykowanego, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2000r. dotyczącego m.in. obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE podkreśliłem, że zmiana ta nie narusza stabilności prawa, lecz wręcz je wzmacnia poprzez usunięcie jego mankamentów tj.:

  • wyeliminowanie możliwości wielokrotnego zaliczenia tej samej energii,
  • dokładniejsze monitorowanie wypełniania obowiązku,
  • precyzyjne określenie kosztów uzasadnionych.

Bardzo mocno akcentowana była potrzeba jak najszybszego wprowadzenia do polskiego prawa świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE. Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki brak tej regulacji nazwał największą barierą w rozwoju energetyki odnawialnej. Równie ważne jest przeniesienie obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE ze spółki obrotu na podmioty wprowadzające tą energię oraz doprecyzowanie systemu kar za nie wypełnianie obowiązku zakupu. Zmiany te przewidywane są do wprowadzenia poprzez nowelizację Prawa energetycznego.

R E K L A M A


Największym przedsięwzięciem legislacyjnym w tym obszarze jest przygotowanie projektu ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Pozytywnie o potrzebie sporządzenia tego projektu wypowiedzieli się uczestnicy spotkania. Jak wynika z dyskusji  szczególnie ważnym elementem tej ustawy powinny być mechanizmy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej.

                                                       Zbigniew Kamieński

                                                     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 1+8=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.