HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Gigawat Energia - strona 2

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Polski rynek paliwowy
(03.07.2006)
Spadek konsumpcji paliw silnikowych o 4 proc. oraz wzrost importu to najważniejsze zjawiska, jakie cechowały polski rynek paliw w 2002 r. Zmniejszenie sprzedaży benzyn częściowo tłumaczy fakt zastępowania tego paliwa gazem płynnym LPG. Według danych Nafty Polskiej, w 2002 r. polskie rafinerie przerobiły łącznie 17,8 mln ton ropy naftowej, z czego PKN Orlen 12,5 mln ton, zaś Rafineria Gdańska 3,9 mln ton (tabela 1). Ocenia się, iż obecny potencjał przeróbczy polskich rafinerii o 20-25 proc przekracza popyt, dlatego polskie firmy paliwowe muszą intensywnie poszukiwać rynków zbytu za granicą.

Geotermia Podhalanska
(03.07.2006)
- W tym roku obchodzimy dziesięciolecie funkcjonowania u podnóża Tatr Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska. Jest to najlepszy czas na pierwsze podsumowania – mówi Jerzy Małachowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednocześnie prezes Rady Nadzorczej Spółki, który w maju spotkał się z lokalnymi samorządowcami w nowoczesnym Centrum Informacyjno-Edukacyjno-Administracyjnym w siedzibie Geotermii w Zakopanem (na zdjęciu). – Bilansujemy straty i zyski. Niestety nasza spółka obecnie boryka się z problemami finansowymi – informuje Piotr Długosz, prezes zarządu.

Energia z wiatru
(03.07.2006)
W styczniu 2003 roku oddana została do użytku największa w Polsce farma wiatrowa Zagórze. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi 30 MW. Właścicielem farmy jest polska spółka Wolin North, której jedynym udziałowcem jest duński koncern energetyczny Elsam A/S. Głównym wykonawcą inwestycji "pod klucz" był Vestas, jeden z największych producentów turbin wiatrowych na świecie. Tym samym łączna moc polskiej energetyki wiatrowej uległa podwojeniu.

Modernizacja elektrowni wodnej
(03.07.2006)
W tym roku zakończono trwającą od 1996 roku modernizację Elektrowni Wodnej w Rożnowie. Zakres prac modernizacyjnych przewidywał inwentaryzację, projekt techniczny, dostawy oraz realizację prac w branży budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki i sterowania. Zregenerowano części mechaniczne turbozespołów, a w szczególności przetaczanie wałów i łożysk. Remont w tym zakresie był niezbędny ponieważ większość urządzeń pochodziła jeszcze z początku lat czterdziestych. Obecnie rożnowska elektrownia jest jedną z najlepiej zmodernizowanych obiektów tego typu w Polsce.

Czas na gaz
(03.07.2006)
Wbrew pozorom zastosowanie napędu gazowego w komunikacji miejskiej nie jest kwestią ostatnich dziesięciu lat. O gazie myślano od samego początku – już w XIX wieku, kiedy tylko udało się go otrzymać na skalę przemysłową. 15 listopada 1896 roku na ulice niemieckiego miasta Dessau – stolicy jednej z liczących się w Europie kompanii gazowych (tej samej która założyła gazownie miejskie w Krakowie i Lwowie) wyjechał gazowy tramwaj. Właśnie w zasilaniu gazowym upatrywano rozwiązania wszelakich problemów tramwajowych.

Pełna liberalizacja rynku energetycznego w UE
(03.07.2006)
25 listopada br. ministrowie ds. energii Unii Europejskiej zadecydowali o tym, że od 2007 roku mieszkańcy Unii będą mogli swobodnie wybierać tego, kto będzie im dostarczał energię elektryczną do domów. W lepszej sytuacji niż gospodarstwa domowe są przedsiębiorstwa, które już od 2004 r. będą swobodnie podejmować takie decyzje.

Paliwo ekologiczne i ekonomiczne
(03.07.2006)
Pojazdy wyposażone w silniki spalinowe w zależności od zastosowanych rozwiązań mogą być zasilane różnymi paliwami. Do najbardziej rozpowszechnionych obecnie na świecie paliw należy zaliczyć: benzyny, olej napędowy, gaz płynny propan-butan, metan. O ile dwa pierwsze będące produktem przerobu ropy naftowej znane są niemalże każdemu mieszkańcowi kuli ziemskiej o tyle paliwa gazowe rozpowszechnione są do zasilania pojazdów tylko w określonych częściach poszczególnych kontynentów.

Paliwo przyszłości dla silników spalinowych
(03.07.2006)
Podstawowym współczesnym źródłem energii, służącym do napędu pojazdów samochodowych są paliwa na bazie ropy naftowej - benzyna i olej napędowy. Paliwa te w bliższej lub dalszej przyszłości będą zastąpione ich substytutami. Ich szkodliwość dla środowiska z jednej strony, a z drugiej ograniczone zasoby, spowodowały konieczność poszukiwania paliw alternatywnych.

Sieci ciepłownicze
(03.07.2006)
Wprawdzie tej magistrali nie ma jeszcze na mapie sieci ciepłowniczej Krakowa, ale Janusz Mazur, kierownik Biura Strategii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pokazuje ją obydwoma rękami niemal z zamkniętymi oczami. Ta „rura” oznacza - ze strategicznego punktu widzenia - podniesienie bezpieczeństwa energetycznego miasta – dzięki niej, zręcznie domykającej pierścień, w razie awarii będzie można podać ciepło z każdego z dwóch źródeł do dowolnego punktu na ciepłowniczej mapie miasta. To także droga do bardziej otwartej konkurencji pomiędzy Elektrociepłownią Kraków, a Elektrownią Skawina. Gra idzie o co najmniej 50 MW mocy cieplnej. Ten sprzeda, kto da atrakcyjniejszą cenę, a sprzedać chcą obydwaj dostawcy. To niezaprzeczalny urok konkurencji. Zyskają odbiorcy.

Ekologiczna energia
(03.07.2006)
W Polsce urządzenia wykorzystujące ekologiczną energię sprzedają się coraz lepiej. Na wzrost zainteresowania inwestorów oraz zwykłych użytkowników odnawialnymi źródłami zasilania mają wpływ zarówno moda na przyjazną dla środowiska technologię oraz rozporządzenie ministra gospodarki. Nałożenie na zakłady energetyczne obowiązku zakupu energii ekologicznej, a także ustalenie wielkości, jaką taki zakup stanowić ma w ogólnym bilansie, otwiera nowe możliwości w sektorze. Jednoznaczne określenie norm zawsze wpływa dość drastycznie na uczestników rynku, niemniej jednak w długofalowym procesie dostosowywania polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej będzie miało swoje znaczenie.

Polska ratyfikowała Konwencję Klimatyczną ONZ
(03.07.2006)
Polska ratyfikowała Konwencję Klimatyczną ONZ - co oznacza, że należy do grupy krajów zaliczanych do uprzemysłowionych i zobowiązanych do stabilizacji emisji na poziomie uznanego za bazowy 1989 roku do końca XX wieku. A dalej obniżenia emisji o 6% do roku 2012. Jednocześnie uprawnieni jesteśmy do prowadzenia handlu emisjami wg zasad „joint implementation”. Daje to możliwość sprzedaży niewykorzystanych limitów emisji w wypadku ich nieosiagnięcia, a także obowiązek kupienia ich, gdy przekroczymy przyjęte limity. Można więc będzie w niedalekiej już przyszłości zarobić na tym interesie, albo... stracić.

Olej rzepakowy
(03.07.2006)
Olej napędowy wzbogacony dodatkiem oleju rzepakowego trafił do polskich „pekaesów” przez Czechy. Nic też dziwnego, że telefony z pytaniami czy można go stosować w polskich autobusach rozdzwoniły się w „Autosanie”. – My odsyłamy to pytanie do producentów silników – mówi Marian Dyjach dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego sanockiej fabryki. Ci zaś -zwłaszcza jeśli idzie o wyrafinowane konstrukcje spełniające warunki normy Euro-3 czy Euro-4 - mówią twardo „nie”.

Ogniwo paliwowe metanol
(03.07.2006)
Spośród różnorakich technologii przetwarzania nośników energii do ciepła i energii elektrycznej, ogniwa paliwowe charakteryzują się najwyższą sprawnością, a w dodatku są przyjazne środowisku. Można zasilać je nieodnawialnymi nośnikami energii, jak i biogazem z utylizacji odpadów organicznych po tlenowo–parowym lub tylko parowym ich zgazowaniu do wodoronośnego gazu.

Ogniwa paliwowe
(03.07.2006)
Ogniwa paliwowe uchodzą za przyjazny środowisku napęd przyszłości. Największe światowe koncerny samochodowe rozpoczynają właśnie wyścig i w Ameryce, Europie i Japonii testują pierwsze większe partie samochodów napędzanych w ten nowatorski sposób. Ford proponuje Focusa FCEV Hybrid. Kierowca tego samochodu usłyszy przybierające na sile brzęczenie – znak, że pod maską pojazdu pracuje silnik elektryczny, zaopatrywany w prąd przy pomocy specjalnego modułu ogniwa paliwowego Mark 902 (produktu kanadyjskiej firmy Ballard Power Systems) i akumulatora. Auto nadaje się do codziennego użytku, a jedynie bak na wodór zajmujący połowę bagażnika przypomina o tym, że mamy do czynienia z prototypem.

Odpylanie spalin
(03.07.2006)
Odpylacze elektrostatyczne, zwane inaczej elektrofiltrami, służą do oczyszczania spalin z kotłów energetycznych dużej mocy. Rosnące normy ochrony środowiska stawiają przed konstruktorami tych urządzeń coraz wyższe wymagania. W większości krajów standardem staje się stężenie pyłu w spalinach za elektrofiltrem poniżej 50 mg/m sześc. odpowiadające skuteczności odpylania co najmniej 99,5%. Już obecnie realna stała się dalsza poprawa tych „wyśrubowanych” zdawałoby się wskaźników. W tym właśnie kierunku zmierzają intensywne i kosztowne badania sponsorowane zarówno przez władze państwowe, jak i producentów urządzeń energetycznych. O niektórych osiągnięciach amerykańskich projektantów elektrofiltrów donosił kilkukrotnie miesięcznik Power Engineering.

Odpylanie spalin
(03.07.2006)
Odpylacze elektrostatyczne, zwane inaczej elektrofiltrami, służą do oczyszczania spalin z kotłów energetycznych dużej mocy. Rosnące normy ochrony środowiska stawiają przed konstruktorami tych urządzeń coraz wyższe wymagania. W większości krajów standardem staje się stężenie pyłu w spalinach za elektrofiltrem poniżej 50 mg/m sześc. odpowiadające skuteczności odpylania co najmniej 99,5%. Już obecnie realna stała się dalsza poprawa tych „wyśrubowanych” zdawałoby się wskaźników. W tym właśnie kierunku zmierzają intensywne i kosztowne badania sponsorowane zarówno przez władze państwowe, jak i producentów urządzeń energetycznych. O niektórych osiągnięciach amerykańskich projektantów elektrofiltrów donosił kilkukrotnie miesięcznik Power Engineering.

Paliwo z oczyszczalni ścieków
(03.07.2006)
Jednym z poważniejszych – dotąd nie wszędzie jeszcze rozwiązanych – problemów ochrony środowiska jest racjonalna utylizacja szlamów z miejsko-gminnych oczyszczalni ścieków. Ich powszechne wywożenie na składowiska odpadów komunalnych będzie – ze względu na odór oraz zawartość zarazków chorobotwórczych – zakazane w Unii Europejskiej od 2005 roku. Do tego czasu trzeba zorganizować ich termiczną obróbkę i to dotyczy również Polski. Najracjonalniejszym wydaje się dodawanie

100 lat hydroenergetyki
(03.07.2006)
W Polsce nie ma zbyt korzystnych warunków hydrologicznych do budowy wielkich elektrowni wodnych. Mają na to wpływ na ogół małe spadki terenów, niezbyt obfite opady i duża przepuszczalność gruntów. Globalny, teoretyczny potencjał energetyczny polskich rzek określony w katastrze sił wodnych, oszacowany jeszcze w latach 1953-1961 na zlecenie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN wynosi 23 terawatogodziny/rok, realny potencjał techniczny krajowych zasobów hydroenergetycznych możliwy do wykorzystania to już tylko 12,1 terawatogodzin/rok, a szacowany potencjał ekonomiczny to już tylko 8,5 terawatogodzin/rok. Na dodatek potencjał ten jest nierównomiernie rozłożony na obszarze kraju. 80% to Wisła wraz z dopływami, przy czym na dolnej Wiśle skupia się ponad 40% potencjału hydroenergetycznego, na górnej - 25%, a na środkowej tylko 15%. W dorzeczu rzeki Odry tkwi tylko 18% potencjału technicznego, reszta to pozostałe rzeki Polski: głównie Przymorza i Pojezierza Mazurskiego.

Największa farma wiatrowa
(03.07.2006)
W gminie Darłowo powstaje największa farma wiatrowa w Polsce. Między Cisowem, a Kopaniem działają już trzy z planowanych dziewięciu wiatraków. Kolejnych sześć z nich zostanie oddanych do użytku jeszcze w listopadzie tego roku. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest szczecińska spółka Energia-Eco. – Chcieliśmy zainwestować pieniądze – mówi Ewa Kwiatkowska – asystentka prezesa zarządu – pojawiło się pytanie, tylko w co? Zarówno mogło to być przedsięwzięcie budowlane jak i energetyczne. Moi przełożeni jednak wybrali to drugie rozwiązanie. Myślę, że po prostu ta branża bardziej ich interesowała i ciekawiła. A dlaczego akurat energetyka odnawialna? Po pierwsze jest to dziedzina przyszłościowa i ekologiczna. Można powiedzieć nawet, że energetyka odnawialna ratuje ludzkie życie.

Megawat mew
(03.07.2006)
W ciągu najbliższych 14 miesięcy przy stopniu wodnym Kościuszko stanowiącym jednocześnie wiślaną przeprawę dla południowego obejścia autostradowego Krakowa łączącego autostradę chrzanowską z „zakopianką” powstanie hydroelektrownia. Będzie to jedno z nielicznych komercyjnych przedsięwzięć realizowanych obecnie w polskiej hydrotechnice.

Ogniwa fotowoltaiczne
(03.07.2006)
Udział energetyki solarnej w ogólnym rankingu wykorzystania energii odnawialnej w Polsce jest niewielki. Głównym powodem stosunkowo małej popularności układów generujących prąd elektryczny z fotoogniw jest wciąż wysoka cena tych urządzeń. Bywają jednak sytuacje, kiedy montaż panelu fotowoltaicznego okazuje się ekonomicznie uzasadniony. Niewątpliwą zachętą dla upowszechniania tego typu instalacji są możliwości ubiegania się o dofinansowania i kredyty preferencyjne dla potencjalnych inwestorów. Brakuje jednak w Polsce odpowiednich programów rządowych promujących czystą energię tak jak ma to miejsce np. w Niemczech, Holandii, Francji, Japonii lub USA.

Nie węgiel, nie gaz
(03.07.2006)
Zaopatrzenie w media energetyczne ma kluczowe znaczenie dla długotrwałego rozwoju gospodarki światowej, wymuszanej między innymi rosnącym zaludnieniem naszej planety. Znamiennym jest fakt, że spalane obecnie roczne ilości nieodnawialnych nośników energii, odpowiadają trwającej 500 000 lat fotosyntezie biomasy z dwutlenku węgla i wody w dalekiej przeszłości ziemi. Bezpośrednim następstwem tej sytuacji jest zagrożenie klimatu nasilającym się efektem cieplarnianym z równoczesną dewastacją planety w następstwie stale rosnącego wydobycia węgli, ropy i gazu ziemnego obok rozlicznych surowców mineralnych.

Gospodarka rynkowa - energia
(03.07.2006)
- Coraz bliższe otwarcie polskiego rynku energii na unijną konkurencję oznacza dla naszych dystrybutorów energii coraz silniejszą rywalizację o Klienta. Przygotowanie do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej wymaga często wieloletnich przygotowań. Czy kierowany przez Pana Zakład jest już przygotowany do funkcjonowania na wolnym rynku? – pytamy Romana Kuczkowskiego, Prezesa Zarządu Zakładu Energetycznego Toruń S.A.

Elektrownia wodna
(03.07.2006)
W Szaflarach, na Podhalu, na rzece Biały Dunajec działa jedna z największych, prywatnych elektrowni wodnych w Polsce. Zbudował ją Józef Stachoń-Tutoń wraz z ojcem. Elektrownię wykonano przy użyciu wyłącznie polskich urządzeń. Jej maksymalna moc to 380 kilowatów. Zapora, którą zbudowano przy elektrowni, oprócz czystej, ekologicznej energii, daje również możliwość regulacji rzeki.

Nadprzewodniki
(03.07.2006)
Właściciele sieci elektroenergetycznych dokładają starań, aby zmniejszyć zagrożenia towarzyszące zwarciom wielkoprądowym. Zestarzenie izolacji, wypadek lub uderzenie pioruna może wywołać przepływ prądu zwarciowego o natężeniu ograniczonym jedynie przez impedancję sieci między źródłem i miejscem zwarcia. Największe prądy zwarciowe mogą przekraczać ponad 100 razy prąd normalnego obciążenia, prowadząc do nadmiernych narażeń cieplnych i mechanicznych o wielkości proporcjonalnej do kwadratu prądu. Zagrożenie to stale wzrasta w miarę rozbudowy systemów elektroenergetycznych, któremu towarzyszy zwiększanie mocy zwarciowych.

Ciepło ze słomy
(03.07.2006)
Od 15 grudnia 1998 roku w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. pracuje kotłownia, opalana słomą, o mocy 1 MW. Obiekt ten - oprócz produkcji ciepła - z dużym powodzeniem pełni również funkcję dydaktyczną. Jako obiekt referencyjny, jest dostępny dla zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele energetyczne. Do dnia dzisiejszego słoma spalona w tym kotle zastąpiła 1 300 ton węgla. 20 grudnia 2000 roku dołączyła do niej kotłownia na słomę, typu WCO 160/S, o mocy 3,5 MW, której oficjalna prezentacja miała miejsce 2 lutego. Łączna moc kotłów na słomę w tym przedsiębiorstwie ma wzrosnąć do końca 2001 roku do 8 MW.

Kolektory
(03.07.2006)
Pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny przy ulicy Łąkowej, wybudowany przez TBS w Zgierzu otrzymał nagrodę II stopnia w kategorii wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w konkursie Budowa Roku organizowanym między innymi przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Urząd Mieszkalnictwa. Konstruktorzy budynku zdecydowali się na wykorzystanie w swoim projekcie układu kolektorów słonecznych, służących do podgrzewania wody.

Panstwowy monopol
(03.07.2006)
W zależności od ustroju i realizowanej doktryny polityki gospodarczej zakres nadzoru i kontroli państwa nad sektorem elektroenergetycznym był różny. W gospodarce centralnie planowanej państwo za pomocą rządu pełniło ścisły nadzór i kontrolę nad elektroenergetyką. W miarę rozwoju stosunków rynkowych, kontrola państwa maleje, a także zmianie ulega jej forma i treść. W gospodarce rynkowej państwo ma pomagać w sytuacjach, w których mechanizm rynkowy zawodzi. Szczególnie jest to ważne w warunkach, gdy systemy elektroenergetyczne przekraczają granice państw, ponieważ regulacja rozumiana jako swoiste oddziaływanie państwa na sektor prowadzona w odpowiednim zakresie może zapobiec kryzysom.

Mniejsza szkodliwość dla środowiska
(03.07.2006)
W połowie XX wieku wybudowano w środkowej Europie równocześnie dwa kombinaty rafineryjno-petrochemiczne, jeden pod nazwą PCK (Petrol-Chemisches Kombinat) Schwedt w odległości 130 km w kierunku północnym od Berlina, a drugi - w naszym kraju, w Płocku. Gdy w latach 90. wprowadzono w Unii Europejskiej zaostrzone normy dla ochrony środowiska, to okazało się, że istniejące w tych kombinatach elektrociepłownie nie spełniały wymogów emisji trujących składników w spalinach, szkodzących biosferze.

Polityka energetyczna
(03.07.2006)
- Dyrektywa mówiąca o otwarciu rynku energii elektrycznej zostanie w Polsce wdrożona w tym samym czasie, co w innych krajach Wspólnoty, ponieważ nie występowaliśmy o okres przejściowy. Czy dobrze się stało, że o niego nie zabiegaliśmy? - Nie było takiej potrzeby. Rynek wewnętrzny otwierać się będzie zgodnie z dyrektywą unijną, co już dawno zostało założone. Wynika to z rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo energetyczne. Jeśli chodzi zaś o wymianę z zagranicą, to należy się spodziewać rozwiązywania tych problemów na zasadzie wzajemności. Obecnie w krajach UE wielkość otwarcia rynku jest bardzo różna.

Mikroturbiny
(03.07.2006)
Przy rozwiązywaniu problemów wynikających z nadmiernej uciążliwości procesów wytwarzania energii dla środowiska naturalnego wzrasta rola stosunkowo nowych urządzeń energetycznych, a mianowicie mikroturbin. Obszarem coraz szerszego ich stosowania staje się ostatnio gospodarka odpadami, gdzie na składowiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków, kompostowniach itp. następuje biologiczna przemiana materii organicznej na tzw. biogaz

ropa naftowa
(03.07.2006)
Pojawienie się bariery popytu wśród indywidualnych konsumentów paliw silnikowych w Polsce i obawy o wzrost inflacji to efekty rekordowo wysokiego wzrostu cen ropy i produktów naftowych na światowych rynkach. Rząd sięgnął po instrumenty mające zahamować wzrost cen na stacjach - zgodził się na czasowe obniżenie akcyzy na paliwa oraz uruchomienie zapasów przez PKN Orlen. Cena ropy na nowojorskiej giełdzie NYMEX 14 maja doszła do 41,56 dolara za baryłkę, co jest rekordem wszech czasów. Zbliżonych cen nie notowano od czasów wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990-91. Ówczesny rekord: 41,15 dolara za baryłkę - padł 10 października 1990 r., po inwazji Iraku na Kuwejt, a przed wyzwoleniem Kuwejtu przez wojska amerykańskie.

Olej tańszy niż gaz
(03.07.2006)
W Niemczech ropa jest głównym nośnikiem energii pierwotnej i tę pozycję utrzyma wśród innych do 2020 roku, co dokumentuje rys. 1. Jej udział wśród pozostałych nośników energii stanowi 34% i ten poziom prognozuje się przez najbliższych 15 lat. Odnawialne media energetyczne wciąż są i będą w najbliższej perspektywie stosowane w małej skali.

Energia z mikroturbin
(03.07.2006)
W ostatnich latach mikroturbiny zyskały opinię dopracowanej technologii i śmiało wkraczają do różnych obiektów komunalnych oraz przemysłowych, w których wymagane jest niezawodne, niezależne wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej po konkurencyjnych cenach. Do europejskich liderów tej technologii należy brytyjska firma Bowman Power, założona w 1994 r. z zamiarem produkcji mikroturbin. Obecnie w jej ofercie znajdują się urządzenia o mocy 50-115 kW, zaś w przyszłości planuje się stopniowe poszerzanie tego zakresu. Ostatnio mikroturbiny tego producenta doczekały się szeregu oryginalnych aplikacji.

Wiatraki
(03.07.2006)
Na terenie powiatu radziejowskiego inwestorzy prywatni realizują zapisy ustawy energetycznej, stawiając na produkcję energii ekologicznej. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym, do 2007 roku dziesięć procent energii, dostarczanej do odbiorców przemysłowych i prywatnych, winno być produkowane w sposób ekologiczny, na przykład przy użyciu wody lub wiatru.

Instalacje do współspalania węgiel z biomasą
(03.07.2006)
Udział „zielonej” energii w rynku energii elektrycznej wzrasta w całej Unii Europejskiej, by w 2020 r. osiągnąć 20 proc. Polska może osiągnąć ten poziom dopuszczając współspalanie z paliwami stałymi. Od 1 lipca 2004 r. do energii ze źródeł odnawialnych można zaliczyć część energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach wytwórczych spalających biomasę lub biogaz razem z paliwem podstawowym.

Elektryczne samochody
(03.07.2006)
Samochód XXI w. powinien stać się ekologicznie czysty. Naukowcy i konstruktorzy dokładają starań, aby zmniejszyć uciążliwość pojazdów dla ludzi i środowiska. W Stanach Zjednoczonych organizacje rządowe i koncerny motoryzacyjne od szeregu lat realizują wspólnie program badawczo-wdrożeniowy „Partnership for a New Generation of Vehicles”, ukierunkowany na wykonanie prototypów ekologicznie czystych samochodów osobowych o zużyciu paliwa poniżej 3 l/100 km.

Wysoka spranosc
(03.07.2006)
Od wielu lat Dania należy do prekursorów znaczących i zarazem perspektywicznych przedsięwzięć w dziedzinie energetyki zarówno odnawialnej, jak i konwencjonalnej. Pod koniec 2001 r. firma ENERGI E2 dokonała uruchomienia nowego bloku w elektrowni Avedore w pobliżu Kopenhagi. Istniejący blok energetyczny Avedore 1 jest opalaną węglem jednostką wytwarzającą w skojarzeniu 250MW mocy elektrycznej i 330MJ/s mocy cieplnej. Nowy blok Avedore 2 o nominalnej mocy elektrycznej 575 MW i cieplnej 570 MW stanowi nowatorski, wielopaliwowy układ oparty na cyklu parowym o parametrach nadkrytycznych z dwoma niezależnymi kotłami na węgiel i biomasę.

Elektrochemiczne generatory energii elektrycznej
(03.07.2006)
O ogniwach paliwowych mówi się coraz częściej z racji ich nieocenionych zalet, do których należą głównie wysoka sprawność i nieszkodliwość dla środowiska. Obszar zastosowań ogniw jest bardzo szeroki ze względu na możliwość ich wykorzystania wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba generacji energii elektrycznej oraz cieplnej. Istnieje już ponad 200 firm zajmujących się wytwarzaniem ogniw bądź komponentów niezbędnych do ich budowy.

Niekonwencjonalna energetyka
(03.07.2006)
Energetyka wiatrowa w Polsce nie jest tak popularna jak w Niemczech czy w krajach skandynawskich. Ale mało kto wie, że w Polsce wytwarzane są z powodzeniem potężne kilkunastotonowe platformy dla duńskich siłowni wiatrowych. W 2002 r. krakowski Metalodlew SA wdrożył do produkcji odlewy platformy siłowni N-60 na zlecenie firmy A und F Stahl und Mascinenbaum, przeznaczone dla firmy Nordex z Danii. Tej samej, która wyprodukowała największa na świecie siłownię N-80 o mocy 2,5 MW

Elektrofiltry w energetyce
(03.07.2006)
Od 2004 r. w Polsce obowiązują nowe standardy emisji pyłów do atmosfery. Bezpośrednim impulsem do ich wprowadzenia była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Wiele elektrowni i elektrociepłowni w ciągu kilku lat będzie musiało podjąć działania na rzecz redukcji emisji, polegające na modernizacji istniejących elektrofiltrów bądź budowie nowych, o wyższej skuteczności odpylania niż dotychczasowe. Emisja pyłu jest jednym z podstawowych kryteriów oceny uciążliwości ekologicznej obiektów energetycznych. Nowe standardy emisyjne z dużych instalacji energetycznego spalania paliw wprowadzono

Wariantowe elektrociepłownie
(03.07.2006)
Mówiąc o ochronie środowiska nasuwa się podświadome skojarzenie z energią wiatru, wody lub promieniowania słonecznego. Tymczasem są regiony, gdzie problemy znacznego zanieczyszczania atmosfery gazami cieplarnianymi - metanem oraz dwutlenkiem węgla -wymagają pilnych działań eliminujących ten długotrwały proces niszczenia przyrody. Zagraniczne, wieloletnie doświadczenia przemysłowe dowodzą, że problem ten, a dotyczy on emisji gazów z pokładów węgla kamiennego, można techniczno-technologicznie relatywnie łatwo i trwale rozwiązać, i to z niemałymi korzyściami ekonomicznymi.

Przemiana promieniowania słonecznego
(03.07.2006)
Już cztery miliardy lat Słońce dostarcza energię krążącym wokół niego planetom i tak będzie na przestrzeni podobnego okresu po nas. Ten fakt oraz wyczerpywanie się zasobów węgla, ropy oraz gazu ziemnego - nie wspominając o zaostrzających się wymogach ochrony środowiska - wymusza na gospodarce światowej pokrywanie potrzeb energetycznych w niedalekiej przyszłości promieniowaniem słonecznym. Aby móc to uczynić, trzeba wypracować technologie wytwórczości nośników energii z promieniowania słonecznego, które będzie można łatwo magazynować oraz tanio transportować. Dopiero spełnienie tych warunków umożliwi zastąpienie nieodnawialnych nośników energii promieniowaniem słonecznym
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 2+6=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.