HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Gigawat Energia - strona 5

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
strona 5

 

Polska nadwyżka to 6 do 10 mld euro
(15.06.2009)
Polska nadwyżka limitu emisji gazów cieplarnianych warta jest od 6 do 10 mld euro... Nasz kraj, zgodnie z protokołem z Kioto, obniżył emisję gazów cieplarnianych o więcej niż przewidywane 6 procent. Polska, w stosunku do rzeczywistej emisji, ma dodatkowo nadwyżkę wartości nawet 10 mld euro. Środki uzyskane z jej sprzedaży pozwoliły na inwestycje w nowoczesne i czyste technologie. Niewykorzystanie tej szansy byłoby kompromitacją.

Czy zmowa cenowa energii grozi Polsce ?
(25.05.2009)
Nawet pełna kontrola cen nie uchroni nas od ich nieuzasadnionego wzrostu? Pierwsze efekty pionowej konsolidacji: Hurtowa zmowa cenowa

Na Warmii i Mazurach - energia odnawialna
(08.04.2009)
Na Warmii i Mazurach już 7,62 proc. zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Daleka droga po węgiel powoduje poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł ogrzewania i produkowania energii i ciepła. Działa tu już prawie sto prywatnych elektrowni wodnych o łącznej mocy 10,6 MW oraz ok. 40 farm wiatrowych mających razem moc 45,7 MW. Są i inne pomysły na zieloną energię.

Elektrownie pływowe - energia wody
(08.04.2009)
Elektrownie pływowe, stanowiące szczególny rodzaj elektrowni wodnych, wykorzystują energię przypływów i odpływów morskich, a w istocie kinetyczną energię ruchu obrotowego Ziemi. Siłownie te buduje się na morskich wybrzeżach, gdzie siły grawitacji Słońca i Księżyca zmieniają poziom wody dwukrotnie w ciągu doby. Ogółem na wszystkich kontynentach pracuje obecnie zaledwie 10 obiektów tego rodzaju. Niestety na świecie nie ma zbyt wielu miejsc nadających się do budowy wielkich elektrowni pływowych.

Polityka energetyczna POLSKI
(31.03.2009)
Proces opracowania „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” potwierdza tę regułę.

33 wiatraki mają stanąć na wysokości plaży w Dębkach - farma wiatrowa
(31.03.2009)
Farma miałaby moc 100 MW, a jej koszt to pół miliarda złotych. Problem jednak w tym, że Wiatropol (zarejestrowana w Gdańsku spółka z duńskim kapitałem) ulokował farmę na obszarze Natura 2000.

Dofinansowanie 700 mln zł - energia odnawialna.
(31.03.2009)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje na lata 2009-2010 program wsparcia inwestycji w energetyce odnawialnej i kogeneracji (produkcja energii i ciepła) o wartości 700 mln zł.

W odnawialne źródła energii 60 do 80 mld złotych
(31.03.2009)
Do 2020 r. firmy energetyczne zamierzają wydać na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz inne inwestycje proklimatyczne od 60 do 80 mld złotych.

Energia z wodoru energią przyszłości?
(23.02.2009)
Problem użycia wodoru jako surowca energetycznego budzi coraz większe zainteresowanie i wywołuje ożywione dyskusje na całym świecie. Dlatego też można sobie zadać pytanie, jaka jest tego przyczyna i co się stało, że możliwości wykorzystania wodoru stały się przedmiotem poważnych programów badawczych oraz programów rządowych

MEA wspiera ochronę klimatu
(10.12.2008)
W Unii Europejskiej stawia się teraz trzy poniższe obszary w centrum działań. Są to: ochrona klimatu, środowiska i konsumenta jako główne elementy gospodarki oraz społeczeństwa.

Polskie gospodarstwa domowe a dostawcy prądu do domu
(10.12.2008)
W ubiegłym roku z prawa zmiany dostawcy skorzystało w sumie około 650 odbiorców

Polski system zielonej energii
(26.11.2008)
W ubiegłym roku udział OZE w ogólnej sprzedaży energii elektrycznej przez elektrownie wyniósł 4,3 proc., wobec docelowego obowiązkowego poziomu ustalonego na 5,1 proc.

Modne źródła odnawialne
(26.11.2008)
Warty odnotowania jest także fakt, że obie te transakcje zostały zainicjowane przez firmy portugalskie nieobecne dotychczas na polskim rynku kapitałowym, tj. Energias de Portugal (największą portugalską firmę energetyczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych) i Martifer SGPS S.A. (firmę energetyczną prowadzącą działalność w zakresie produkcji i handlu energią elektryczną).

Recykling kartonów - Niemcy
(26.11.2008)
Sposób na kartony. Rosnące koszty pozyskiwania nieodnawialnych nośników energii oraz surowców jak i pilność działań na rzecz zasadniczej poprawy w obszarze ochrony środowiska, wymagają strategicznie ważnych innowacji w dalszym kształtowaniu długotrwałego rozwoju gospodarki światowej, w czym konieczne jest współdziałanie zwykłych mieszkańców naszej planety.

Elektrownie słoneczne i wiatrowe USA
(11.11.2008)
Iberdrola chce zainwestować do 2010 r. 5,1 mld EUR w energetykę wiatrową w USA. Google, Chevron i Goldman Sachs wybudowały wspólnie elektrownię słoneczną na kalifornijskiej pustyni Mojave

Szwajcaria: budowa elektrowni szczytowo - pompowych
(11.11.2008)
Planowana moc turbiny w elektrowni Nant de Drance to ok. 600 megawatów. Zarządy Atel i SBB - szwajcarskich federalnych linii kolejowych - zatwierdziły wspólny projekt budowy elektrowni szczytowo-pompowej Nant de Drance.

Pływające elektrownie wiatrowe - Norwegia
(11.11.2008)
Norweski koncern energetyczny StatoilHydro zapowiedział budowę pierwszej na świecie pływającej elektrowni wiatrowej.

Kolektory słoneczne - Czechy
(11.11.2008)
Energy 21 z Czech chce do końca 2011 r. zbudować na Słowacji zespół kolektorów słonecznych o mocy 70 MW

USA - elektrownie wiatrowe
(11.11.2008)
Za dwadzieścia lat siłownie wiatrowe mogą osiągnąć w tym kraju łączną moc 300 GW, co pozwoli na pokrycie 20 procent zapotrzebowania na energię elektryczną informacja z raportu Departamentu Energii USA.

Elektrownie a rtęć w naszym ciele
(11.10.2008)
Amerykańskie sposoby na rtęć. Uwaga na ryby! Pierwszy masowy przypadek zatrucia rtęcią odnotowano w połowie XX wieku w Japonii.

Mazury - elektrownie wiatrowe
(11.10.2008)
Austriackie firmy we współpracy z Raiffeisen Bankiem zrealizują na Mazurach kilka projektów budowy elektrowni wiatrowych.

Energia w Polsce kosztuje już tyle samo co w Niemczech.
(17.09.2008)
Doganianie europejskich cen energii miało w Polsce trwać według specjalistów trzy, cztery lata od uwolnienia cen. Trwało dwa miesiące.

Japonia, biomasa a limity CO2
(17.09.2008)
Rząd w Tokio wyruszył na międzynarodowe zakupy pozwoleń. Pomijając Rosję i Ukrainę, to właśnie Polska ma największą w Europie nadwyżkę AAU.

Nowe biogazownie na Pomorzu
(17.09.2008)
Pierwsza taka inwestycja powstała w Pawłówku w województwie pomorskim, gdzie w czerwcu 2005 roku ruszyła produkcja energii elektrycznej z gnojowicy i odpadów pochodzących z okolicznych ubojni. W marcu br. nastąpiło uruchomienie kolejnego zakładu w Płaszczycy. W budowie jest również trzecia biogazownia w Kujankach.

Małe złoża ropy i gazu ziemnego mają w Polsce zasoby sięgające od 4 do 6 mln ton w ogóle
(26.08.2008)
Energetyka w sczerpanych złożach ropy i gazu nie znajdzie specjalnie miejsca dla dwutlenku węgla. Nie mamy argumentów do dyskusji z KE

Nie chcemy eksportować emisji i importować bezrobocia
(26.08.2008)
Nie wybiegajmy przed orkiestrę! Konieczność ograniczania emisji nie może ograniczać wzrostu gospodarczego. Nie chcemy zatrzymywać naszej gospodarki, nie chcemy eksportować emisji i importować bezrobocia. Nie chcemy być kimś na kształt samotnego lidera w walce ze zmianami klimatu.

3 źródła energii
(26.08.2008)
Europa ma do wyboru trzy źródła energii: energię odnawialną, nuklearną i czyste technologie węglowe. Będziemy technologicznym liderem?

Farmy wiatrowe: RWE, REpower i elektrownia wodna CEZ
(20.08.2008)
RWE zbuduje na Węgrzech kilka farm wiatrowych o łącznej mocy 300 MW Inwestycję na Węgrzech niemiecki koncern realizacje w ramach projektu rozwijania energetyki ze źródeł odnawialnych. Od 2008 r. RWE chce inwestować w elektrownie wiatrowe po miliard euro rocznie.

Biopaliwa a żywność
(20.08.2008)
Groźba niedoboru żywności w obliczu rosnącego zapotrzebowania. Główny naukowy doradca brytyjskiego rządu profesor John Beddington ocenia, że ludzkości będzie trudniej się wyżywić i że żywność będzie coraz droższa. Według niego do 2030 r. wzrost liczby ludności będzie taki, że produkcja żywności będzie musiała zwiększyć się o 50 proc., a do 2080 r. - aż o 100 proc.

Buraki do elektrowni
(20.08.2008)
Konferencja poświęcona była budowie w Rejowcu dwu instalacji produkujących zieloną energię elektryczną z uprawianych na ten cel roślin, takich jak kukurydza i buraki cukrowe. Pozwoli to wykorzystać tereny po zlikwidowanej cukrowni, jak również da możliwość utrzymania produkcji przez plantatorów tych roślin, mimo pozbawienia ich rynku zbytu po likwidacji cukrowni

Rozwój biopaliw - efektywniejsze rolnictwo cz.1
(06.08.2008)
Rzepak jest rośliną o dużych wymogach glebowych i tylko na bardzo dobrych oraz dobrych glebach można uzyskać opłacalne zbiory. W Polsce zbiory ziarna rzepakowego oscylują w granicach 2,2 - 2,5 t/ha. A zatem z 1 ha uprawy rzepaku uzyskuje się około 1000 kg oleju, co stanowi 40% masy ziarna. Pozostałość to śruta rzepakowa, niezbędny komponent pasz treściwych.

Rozwój biopaliw - rolnictwo cz.2
(06.08.2008)
Przyjmując, że do procesu dostarczy się rocznie: 300 ton rzepaku, 13,1 m3 metanolu, 1.521 kg katalizatora, oraz, że w wyniku procesu technologicznego uzyska się: 84.500 litrów paliwa rzepakowego, 230 ton wytłoków na cele paszowe, 29,8 m3 gliceryny surowej, wówczas koszt 1 litra paliwa rzepakowego wyniesie:

Krajobraz po Jukosie - koncerny - Rosja
(29.07.2008)
W końcu listopada 2007 roku oficjalnie przestał istnieć Jukos. Koncern, który kilka lat temu był największym producentem ropy w Rosji, został ostatecznie usunięty z rejestru rosyjskich podmiotów gospodarczych.

Ogrzewanie: Peletami i słońcem
(29.07.2008)
Ogrzewanie drewnem nie oznacza w dzisiejszych warunkach stałego, ręcznego jego dokładania do paleniska.

Platforma Czystych Technologii
(29.07.2008)
25 lutego siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, przedsiębiorstwa energetyczne działające w Polsce. Powołały Polską Platformę Czystych Technologii Węglowych (Polska Platforma CTW). Umowę współpracy podpisano w obecności posła Parlamentu Europejskiego - profesora Jerzego Buzka. Umowa precyzuje zasady działania i reguluje kwestie organizacyjne.

LOTOS - biokomponenty
(03.06.2008)
Łagodna zima sprzyja budowie instalacji do produkcji biokomponentu FAME w Czechowicach - Dziedzicach. LOTOS Biopaliwa, spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji, planuje uruchomić produkcję biokomponentu FAME (z ang. Fatty Acid Methyl Ester) na wiosnę tego roku. Budowana kosztem ok. 80 mln zł fabryka będzie mogła wyprodukować 100 tys. ton biokomponentu rocznie.

Waldemar Pawlak - energia odnawialna - węgiel
(03.06.2008)
Wicepremier i minister gospodarki - Waldemar Pawlak: Zastanawiająca jest determinacja w lansowaniu projektów sprowadzających się do zakupów gazu za granicą, a tak mało wiary w uruchomienie krajowych źródeł...

Energooszczędne rozwiązania budowlane
(26.05.2008)
Jeden z warszawskich deweloperów zdecydował się na wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań budowlanych w sektorze mieszkań popularnych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą przyszłym lokatorom zaoszczędzić do 20% zużycia energii w skali roku.

Ropa naftowa zapotrzebowanie - Sensacyjny raport IEA
(26.05.2008)
Najnowsza prognoza Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) przewiduje w 2008 wyhamowanie tempa wzrostu zapotrzebowania na ropę. Zużycie tego surowca w świecie będzie jednak większe niż w 2007 roku.

Miasto solarne - Masdar City
(26.05.2008)
Emirat Abu Dhabi rozpoczął budowę pierwszego na świecie miasta całkowicie bez emisji dwutlenku węgla. Masdar City powstanie za 22 mld dolarów na powierzchni 6,5 km kwadratowych. Budowa zakończy się w 2015 r.

Jaka energia w XXI wieku?
(19.05.2008)
Decydującym czynnikiem w określaniu źródeł pozyskiwania nośników energii w bliższej i dalszej perspektywie jest zwiększające się zaludnianie naszej planety. Do roku 2050 będzie nas na tej ziemi prawie 9 miliardów, tj. trzy razy tyle, ile było przed stu laty.

Programy EU - energia
(19.05.2008)
Projekt ThERRA dotyczy produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych. Jego celem jest rozwój i rozpowszechnienie monitoringu produkcji energii z OZE oraz ujednolicenie metodologii pozwalającej gromadzić dane statystyczne w ramach UE dla organów Unii, np. Komisji Europejskiej lub EUROSTAT-u. W tym celu zostaną wyznaczone instalacje do monitorowania. Projekt trwa od stycznia roku 2006 do końca roku 2008, obejmuje 7 krajów i jest finansowane w 49% z funduszy Inteligent Energy Europe.

Energia morza - Prąd z... przypływów i fal
(19.05.2008)
Wirnik SeaGen jest znacznie bardziej złożoną konstrukcją od Seaflow. Kształt łopatek zaczerpnięto z turbin wiatrowych, jednak znacznie większe siły wywierane przez wodę wymusiły niezbędne usprawnienia (m.in. jako materiał użyto włókno węglowe). Wirnik obracający się z prędkością około 12 obr./min napędza generator przez przekładnię mechaniczną. Trójstopniowa przekładnia (dwie planetarne i jedna zębata, przełożenie prędkości 69,8:1), stanowiąca innowacyjne rozwiązanie produkcji firmy Wikov, odznacza się zwartą budową i stosunkową niewielką masą (12.2 t).

Farma Wiatraków
(17.04.2008)
Farma Wiatraków, których ramiona są dłuższe od długości boiska piłkarskiego powstaje na Morzu Północnym. Projekt Beatrice Energy będzie realizować konsorcjum złożone z firm Canadian Oil i Talizman Energy.

Ceny energii elektrycznej w Polsce - sprzedawcy
(17.04.2008)
Setna część grosza netto czyli konkurencja po polsku 0,97 zł zysku na kliencie

Enion Energia - świadectwa pochodzenia - opłata zastępcza
(17.04.2008)
Jeśli ktoś nie ma tych praw, albo ich nie kupi, to musi zapłacić opłatę zastępczą, która w ubiegłym roku wynosiła 242 zł za MWh, a ponieważ jest indeksowana wskaźnikiem inflacji więc w tym roku będzie wynosiła ok. 248 zł.

Węgiel brunatny - Europa i Świat
(17.04.2008)
Czarno-brunatna różowa przyszłość. Za dwadzieścia parę lat – jak dobrze pójdzie - energetyczna rzeczywistość starej Europy może mieć barwę czarną.

Czarna energia a system elektroenergetyczny
(10.04.2008)
Sprawność wytwarzania w polskim systemie elektroenergetycznym jest zdeterminowana wiekiem jednostek wytwórczych i zdecydowanie odbiega od sprawności w krajach dawnej unijnej „15” – mówi Joanna Strzelec – Łobodzińska, prezes TAURON – Polska Energia. Aby nie marnotrawić cennego surowca, nasz harmonogram działania ukierunkowaliśmy na odbudowę i rozbudowę mocy wytwórczych w postaci nowych, dużych bloków energetycznych. Obecnie w Polsce odbudowywanych jest ok. 1800 MW.

Polskie kopalnie węgla brunatnego
(10.04.2008)
Przy jakiś zawieruchach politycznych w Europie może zrobić się ciemno. Polskie kopalnie węgla brunatnego są w zasadzie państwowe z jednym małym wyjątkiem - kopalnią Sieniawa - mówi prof. Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Elektrownie pracujące na węglu brunatnym też stanowią własność państwową za wyjątkiem Konina, gdzie występuje mix własności państwowej i Elektrimu.

Połaniec będzie najmniej emisyjną elektrownią w Polsce
(26.03.2008)
Tak zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin pozwoli na odsiarczanie wszystkich spalin powstających w tej chwili w Elektrowni Połaniec – tłumaczy Grzegorz Górski prezes Electrabel Polska SA – umożliwi także wzrost produkcji w najbliższym czasie.

Energetyka jutra to... Rolnictwo i leśnictwo
(26.03.2008)
W poszukiwaniach substytutów ropy, gazu ziemnego oraz węgla gospodarka światowa stawia przede wszystkim na surowce z rolnictwa i leśnictwa. Już dziś wytwarza się z biomasy w niemałej skali energię elektryczną, ciepło użytkowe oraz paliwa silnikowe. Od wielu już lat nasila się rozwój tych obszarów energetycznych.

Pożyteczna wierzba - Ekologicznie w piecu
(26.03.2008)
Przyszła zima. Trzeba napalić w piecu. A to, niestety, kosztuje. Otrzymujemy coraz wyższe rachunki za centralne ogrzewanie, czy zakup węgla na jakimś jego składzie. Ci, co idąc z duchem czasu, poprzerabiali przed paroma laty węglowe piece na olejowe czy też gazowe, także nie mają powodów do radości. Te nośniki energii też drożeją. Są jednak jeszcze różne inne możliwości ogrzania pieca i chałupy.

Polska - producent węgla kamiennego i brunatnego.
(18.03.2008)
Cztery polskie lokalizacje dla demonstracyjnych instalacji zeroemisyjnych. Węgiel jest gwarantem polskiego bezpieczeństwa energetycznego. W Europie można wydzielić trzy regiony mające zróżnicowaną zależność od węgla: północny tj. Szwecja, Dania, Holandia, Wielka Brytania z samowystarczalnym energetycznie rolnictwem oraz gazem ziemnym jako paliwem podstawowym, rejon środkowy czyli kraje węglowe. Ten europejski region węglowy to nie tylko Polska, ale też Niemcy, Słowacja, Czechy, Serbia, Grecja, Turcja gdzie węgiel z własnych źródeł jest podstawowym paliwem energetycznym oraz strefa południowa gdzie jest ciepło i systemy energetyczne oparte są o fotowoltaikę, biomasę oraz importowany gaz ziemny.

PSE-Polskie Sieci Elektroenergetyczne na PGE
(18.03.2008)
W naszej grupie jest ponad 200 spółek, które muszą zostać podniesione na wyższy stopień organizacji, a ponadto ta liczba zostanie zmniejszona do najwyżej kilkunastu – tak szybko jak to będzie tylko możliwe – mówi Paweł Urbański prezes PSE, który po raz pierwszy od momentu, gdy 5 października został powołany przez Radę Nadzorczą na to stanowisko, stanął przed dziennikarzami. - Nie próbujemy nawet udawać – mówi dalej - że jesteśmy firmą, w której nie ma rezerw.

PGE Polska Grupa Energetyczna
(18.03.2008)
Przypomnijmy więc, że Polską Grupę Energetyczną tworzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako podmiot dominujący, po uprzednim wydzieleniu Operatora Systemu Przesyłowego w formie spółki PSE- Operator, dwaj producenci energii elektrycznej BOT Górnictwo i Energetyka oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra, a także osiem spółek dystrybucyjnych: Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL SA, Łódzki Zakład Energetyczny SA, Rzeszowski Zakład Energetyczny SA, Zakład Energetyczny Białystok SA, Zakład Energetyczny Łódź-Teren SA, Zakład Energetyczny Warszawa-Teren SA, Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA, Zamojska Korporacja Energetyczna SA. PGE zatrudnia prawie 40 tys. pracowników.

Rewolucja na rynku biopaliw dla transportu?
(11.02.2008)
Większość ekspertów utrzymuje, że od produkcji biopaliw tzw. drugiej generacji na wielką skalę dzieli nas jeszcze co najmniej dekada. Jednak dwie firmy są od tego celu znacznie bliżej od swoich konkurentów. Każda z nich uruchamia obecnie wytwórnie biopaliw o dotychczas nieosiągalnych własnościach.

Rynek energii całkiem wolny
(11.02.2008)
Marzenia energetyków wypowiadane od lat, spełniły się wreszcie. Spełniły się jednocześnie obawy milionów konsumentów energii elektrycznej, iż jej ceny poszybują w sposób zupełnie niekontrolowany w górę. Przypomnijmy, iż do tej pory rynek energii elektrycznej w Polsce – podobnie jak w wielu innych europejskich krajach - był rynkiem regulowanym tzn. nad poziomem cen i sposobem ich kształtowania czuwał państwowy regulator czyli Urząd Regulacji Energetyki.

Suwalszczyzna - farmy - elektrownie wiatrowe
(05.02.2008)
Pożytek z wiatru. Niebawem przepiękny polodowcowy krajobraz Suwalszczyzny będzie przypominać Holandię. Staną tu bowiem farmy wiatrowe, produkujące odnawialną energię elektryczną. W polskim biegunie zimna – Wiżajnach – ma być aż 100 wiatraków, a po kilkanaście stanie w gminach Suwałki, Jeleniewo, Filipów, Bakałarzewo.

Olecko - powiat samowystarczalny !
(05.02.2008)
Sami sobie wyprodukują - będzie pierwszym w kraju w dużej mierze samowystarczalnym regionem z własną energią elektryczną, biopaliwami i gazem. W dodatku nic, co urośnie na tutejszym polu, lesie oraz znajdzie na śmietniku, nie zmarnuje się.

Trzecia farma wiatrowa świata
(05.02.2008)
W Szwecji ruszyła trzecia co do wielkości na świecie elektrownia wiatrowa. Pierwsza turbina wiatrowa w Lillgrund została uruchomiona, a energię przesłano kablem podmorskim do wybrzeży Skanii.

Rafineria Trzebinia - BIOESTER
(05.02.2008)
Rafineria Trzebinia – najnowocześniejszy producent estrów metylowych w Polsce

Elektrownie wiatrowe GE ecomagination cz.2
(12.12.2007)
CD.: ...... Wieringermeer w Holandii. Maszyna testowa o mocy 2,5 megawata początkowo została zainstalowana i oddana do użytku z wirnikiem o średnicy 88 metrów, który w sierpniu 2006 r. został zastąpiony wirnikiem o średnicy 100 metrów.

Elektrownie wiatrowe GE ecomagination cz.1
(12.12.2007)
Energia wiatrowa jest najszybciej rozwijającym się sektorem przemysłu energetycznego. Jeszcze kilka lat temu, w roku 2003, na całym świecie było zainstalowanych 39 000 MW energii wiatrowej, podczas gdy w roku 2006 zainstalowana moc energii wiatrowej wyniosła już ponad 74 000 MW, a prognozy zapowiadają, że do końca roku 2007 energia wiatrowa osiągnie poziom 90 000 MW.

Kolektory słoneczne - ogniwa - w Niemczech
(12.12.2007)
Niemieckie instalacje fotowoltaiczne, których eksploatuje się nieco ponad 300 000, wytwarzają obecnie 2 terawatogodziny energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu dwóch miast, wielkości Stuttgartu.

Przydomowe elektrownie - elektrociepłownie ?
(12.12.2007)
Te niewielkiej mocy elektrociepłownie – również dla domków jednorodzinnych – mogą być zasilane gazem ziemnym, olejem roślinnym oraz peletami, czy zrębkami drewna. Napędy elektrogeneratorów obejmują silniki Diesla, Otta, mikroturbiny, maszyny parowe oraz silniki Stirlinga (nawet montowane wprost na znanych nam gazowych grzejnikach typu Junkers). Tłokowy silnik Stirlinga pracuje według zamkniętego obiegu termodynamicznego i to z regeneracją ciepła, z okresowym rozprężaniem stale tej samej masy czynnika roboczego (najczęściej wodoru, helu lub powietrza).

Zielona energia w Elektrowni
(12.12.2007)
W Elektrowni „Kozienice” powstała nowa, bardzo nowoczesna i wartościowa inwestycja, odpowiadająca proekologicznemu kierunkowi rozwoju europejskiej energetyki – instalacja do współspalania biomasy.

OPEC - ropa naftowa
(12.12.2007)
Gdy we wrześniu 1960 roku w Bagdadzie pięć państw – Irak, Iran, Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela – powołało do życia Organizację Państw Eksporterów Ropy, światowe media co najwyżej nadmieniły o wydarzeniu, nie przywiązując większej do niego wagi.

Energia - woda geotermalna - Niemcy
(18.11.2007)
Wysokie gmachy potrzebują dużo energii. Nieopodal monachijskiego lotniska w 30-tysięcznym mieście Erding od 1998 roku działa jedna z bardziej oryginalnych instalacji geotermalnych w kontynentalnej Europie, którą notabene chwalił się rząd Bawarii na Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hannowerze.

Gazociąg północny - Gazprom
(18.11.2007)
Włoska firma Saipem będzie odpowiedzialna za ułożenie morskiego odcinka gazociągu północnego.

Nord Stream - gazociąg bałtycki
(18.11.2007)
Konsorcjum Nord Stream nie dostało jeszcze zgody na ułożenie gazociągu bałtyckiego, ale już w październiku chce podpisać kontrakt na dostawę rur dla tej inwestycji.

Energia pierwotna a ropa naftowa
(28.10.2007)
Najwięksi energożercy są poza Europą - Unia Europejska ściga się z cieniem własnego dymu. Ale nawet gdyby zaniechała całkowicie emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich procesach energetycznych to i tak nie zbawi świata, bowiem największy wzrost konsumpcji energii pierwotnej (ropa, gaz, węgiel, energia jądrowa, energia wodna) notuje się poza krajami UE i poza Europą.

Węgiel zasoby i wydobycie na Świecie
(27.10.2007)
Chinom zasoby węgla skończą się szybciej niż Polsce, a Rosji węgla wystarczy na... pół tysiąclecia

Energia odnawialna - Wielka Brytania
(27.10.2007)
Jak wynika z tajnego raportu brytyjskiego Ministerstwa Gospodarki ujawnionego przez dziennik "The Guardian", Wielka Brytania z wielkim trudem zdoła osiągnąć w 2020 r. pułap 9 proc. energii ze źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii - USA
(27.10.2007)
Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę, która ma zmusić firmy do przestawienia się na odnawialne źródła energii. Ustawę przeforsowali demokraci. Po raz pierwszy w historii USA będzie obowiązywać ustawowy limit energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Od 2020 r. co najmniej 15 proc. energii wytwarzanej Stanach ma pochodzić z OZE, obecnie jest to 6,1 proc.

Słońce na... Ziemi
(05.10.2007)
Źródłem wytwarzania gigantycznych ilości ciepła z każdej gwiazdy wszechświata są przebiegające w niej reakcje fuzyjno - jądrowe, wśród których dominuje przemiana wodoru w hel. W Słońcu, jak w każdej innej gwieździe, ten proces przebiega w plazmie pod ogromnym ciśnieniem.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 7+6=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.