HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 2

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

strona 2


POSZUKUJEMY: przedstawicieli - doradców reklamowych
(20.08.2006)
POSZUKUJEMY: przedstawicieli - doradców reklamowych - lokalizacja Polska - praca on - line

Prawo OZE
(19.08.2006)
Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii z dnia 19 grudnia 2005 roku.

Sejm przyjął ustawę o biopaliwach
(19.08.2006)
Sejm przyjął ustawę o biopaliwach. Zakłada ona, że rolnik będzie miał prawo produkcji 100 l biopaliw rocznie na hektar posiadanych użytków rolnych, do wykorzystania we własnym gospodarstwie. Nie będzie mógł sprzedać tego paliwa np. innemu rolnikowi.

PEP nie wyklucza emisji akcji na budowę elektrowni wiatrowych
(12.08.2006)
Polish Energy Partners (PEP) nie wyklucza emisji akcji w celu pozyskania środków na budowę elektrowni wiatrowych - poinformował w czwartek prezes spółki Stephen Klein

Samorządy lokalne
(12.08.2006)
II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów ds. Energii. Spotkanie inicjatorów lokalnych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej. Komisja Europejska, Związek Powiatów Polskich, Rada Europejskich Gmin i Regionów (CEMR), sieć Energie-Cités oraz EC BREC/IEO

Handel CO2
(12.08.2006)
cena za tonę uprawnień do emisji wahała się od 15,1 euro do 16,3 euro. KPRU II zakłada, że w latach 2008-2012 firmy, objęte tym systemem, otrzymają 1 mld 398,4 mln ton uprawnień do emisji.

EkoFundusz dotacje
(05.07.2006)
EkoFundusz przeznaczy w 2006 r. 220-250 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną powietrza, wód, klimatu, przyrody i gospodarki odpadami - poinformował prezes fundacji prof. Maciej Nowicki. EkoFundusz znacznie uprościł procedury takich projektów jak: instalacja kolektorów słonecznych, budowa elektrowni wiatrowych, produkcja oleju napędowego z rzepaku, zakładanie plantacji roślin energetycznych, wymiana lub modernizacja napędów elektrycznych, zakup rotacyjnych urządzeń do kompostowania odpadów komunalnych.

Dopłaty do upraw roślin energetycznych
(05.07.2006)
Wnioski o przyznanie dopłat do upraw roślin energetycznych można było składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca sierpnia br. Dopłaty przysługują producentom rolnym, którzy prowadzą plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne.

Rozporządzenie ministra gospodarki
(05.07.2006)
Dziennik wyjaśnia, że rozporządzenie przede wszystkim uściśla, jakie źródła energii uznaje się za odnawialne. Wymienia: elektrownie wodne oraz wiatrowe; źródła wytwarzające energię z biomasy oraz biogazu; ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła; a także - ze źródeł geotermalnych.

BIOMASA - rośliny eneregtyczne
(05.07.2006)
Odnawialne źródła energii są na ustach już niemal wszystkich. Biomasa stanowi najbardziej obiecujący segment OZE dzięki temu, że jest wyjątkową szansą dla polskiego rolnictwa. Na plantacjach i odłogach może powstawać biomasa do współspalania z węglem w małej i systemowej energetyce, do produkcji pelletu, zrębków, i dalej prądu, ciepła, wodoru, paszy, celulozy itd. Nie bez znaczenia powinno być również to, że biomasa jest najbardziej czystą formą OZE. Jedynie w tym segmencie OZE wszytskie etapy i technologie produkcji mogą być polskie i tworzyć miejsca pracy w Polsce.

BIODISEL - rośliny energetyczne
(05.07.2006)
Narodzenie się pomysłu Tomasza Garbacza ( studenta Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej ) było nieprzypadkowe choć długotrwałe i skomplikowane. Wszystko zaczęło się w czasie jazdy ciągnikiem i marzenia : co by tu wlać do baku zamiast ON ? Co by tu wlać zamiast ON i żeby ciągnik chciał jechać, mając na uwadze, że ciągle drożeje olej napędowy. Wraz z nauczycielami ( jeszcze średniej szkoły ! ) przeanalizował szansę na wykonanie wytłaczarki do oleju rzepakowego i przeprowadzenie testów stosowania tego oleju na silnikach Diesla jako pracy dyplomowej.

Europejska Giełda Biomasy BioXchange
(05.07.2006)
Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele dotyczące wykorzystania energii z biomasy. Wypełnienie tych założeń będzie wymagało znacznego zwiększenia potencjału energetycznego biomasy w krótkim czasie. Źródłami paliwa mogą być zarówno duże przedsięwzięcia, takie jak wyrąb drzew w lasach, jak i mniejsze, czego przykładem jest wykorzystanie olejów i tłuszczy z ubojni. Pomimo ogromnego potencjału energetycznego, jaki drzemie w biomasie, rynek europejski jest nadal słabo rozwinięty i istnieje niewiele narzędzi stymulujących jego rozwój.

Elektrownie wiatrowe
(05.07.2006)
12% światowego zapotrzebowania na prąd mogą wygenerować elektrownie wiatrowe. Raport Greenpeace [1] wskazuje na możliwość zmniejszenia emisji CO2 o 11 miliardów ton do roku 2020. Rząd Wielkiej Brytanii, przewodniczący w tym roku grupie G8 [2] oraz Unii Europejskiej, uznał zmiany klimatyczne za swój priorytet. Tydzień przed rozpoczęciem szczytu państw G8 (7-8 lipca) Greenpeace wraz ze Światową Radą Energii Wiatrowej (GWEC) przedstawia projekt „Windforce 12” - plan pokazujący, w jaki sposób 12% światowego zapotrzebowania na energię, do roku 2020, może zostać wytworzone przez elektrownie wiatrowe.

Podatek akcyzowy
(05.07.2006)
W ustawie o podatku akcyzowym dopisano parę słów : akcyza na gaz płynny (ale) „używany do napędu pojazdów samochodowych" zamiast „akcyza na gaz płynny”. Jakoś POMAZANIEC tego nie zawetował, a zatrudnia setki ekspertów, przeszło to przez ministerstwo, sejm senat. Kto zarobił 10 milionów dolarów za sprowadzenie „gazu do kuchenek turystycznych „? Jakiś kluczyk do rozwiązania tej zagadki być musi

POKOLENIE X
(04.07.2006)
We krwi uczestników ogólnoeuropejskiego badania rodzin przeprowadzonego na zlecenie WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej, znaleziono w sumie aż 73 szkodliwe substancje chemiczne produkowane przez człowieka. W badaniu wzięło udział 13 rodzin z 12 krajów Europy, w tym rodzina pani Ewy Sieniarskiej z Warszawy. Już na początku października pani Ewa wraz z córką pojedzie do Brukseli, aby spotkać się polskimi europarlamentarzystami, gdzie podzieli się z nimi swoimi wrażeniami z badania oraz przedyskutuje, w jaki sposób zamierzają chronić nasze zdrowie przed wpływem szkodliwych chemikaliów.

Europa potrzebuje
(04.07.2006)
Od 1 stycznia 2005 świat ma nowy rynek – odmienny od dotychczasowych rynków akcji i udziałów w spółkach. Ten rynek to europejski system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, gdzie swoją cenę ma emitowane CO2. Tym samym elektrownie i elektrociepłownie zaczynają ponosić częściowo opłaty związane z zanieczyszeniem środowiska. Ale co najważniejsze – system handlu emisjami powinien stworzyć sprzyjające warunki do przechodzenia na czystsze technologie, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz większą efektywność energetyczną.

Pelety z biomasy
(04.07.2006)
Produkcja peletów i brykietów z biomasy cieszy się coraz większym zainteresowaniem rolników i inwestorów. W mojej ocenie pelety i brykiety mogłyby przy odpowiedniej polityce rządu stać się nawet polskim hitem eksportowym. Produkcja ta może szybko rozkręcić koniunkturę na wsi, w krótkim czasie doprowadzić do zwiększenia zamożności ludności miasteczek i wsi, szczególnie na terenach po dawnych PGR’ach, oraz zlikwidować ugory i odłogi. Każda ilość np. pomidorów wyprodukowanych z użyciem ekologicznego paliwa znajdzie zbyt na Zachodzie.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAŁACZNIKI 6
(04.07.2006)
Stowarzyszenia i organizacje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAŁACZNIKI 5
(04.07.2006)
Możliwości pozyskania wsparcia finansowego w energetyce odnawialnej w warunkach krajowych

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAŁACZNIKI 4
(04.07.2006)
Scenariusze rozwoju technologii OZE na rok 2010 przy założeniu 7,5% udziału w bilansie energii pierwotnej w roku 2010 oraz wysokość niezbędnych dopłat ze środków publicznych

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAŁACZNIKI 3
(04.07.2006)
Załącznik 3 Prognoza zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej. ("Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020", luty 2000 rok)

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAŁACZNIKI 2
(04.07.2006)
Prognozy udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu energii pierwotnej (EO) w poszczególnych krajach UE i w Polsce w 2010 roku. (Agencja Rynku Energii – "Energetyka polska na tle krajów wysokorozwiniętych 1999 rok")

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAŁACZNIKI 1
(04.07.2006)
Przykłady efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ CZ.6
(04.07.2006)
Rozwój projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii napotyka na problemy finansowe. Są to problemy związane z wysokimi nakładami inwestycyjnymi na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii przy stosunkowo niskich nakładach eksploatacyjnych.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ CZ.5
(04.07.2006)
Realizacja celu ustanowionego w dokumencie wymaga działań oraz wprowadzenia mechanizmów, które wyszczególnione są poniżej. Część zadań jest już określona w dokumencie "Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020", przyjętym w dniu 22 lutego 2000 r. przez Radę Ministrów. Nakładają one określone obowiązki na Rząd w zakresie odnawialnych źródeł energii, takie jak:

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ CZ.4
(04.07.2006)
W Polsce stosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii jest na razie w wielu przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie. Niedostateczne są mechanizmy finansowe adresowane bezpośrednio do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Istniejące prawo stwarza możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych m.in. na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), ale adresatem są tylko podatnicy podatku rolnego.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ CZ.3
(04.07.2006)
Analizując informacje dotyczące potencjału technicznego odnawialnych źródeł energii, a także prognozy dotyczące możliwości ich wykorzystania nie jest możliwe w chwili obecnej przyjęcie na 2010 rok takiego celu jaki postawiła Unia Europejska tzn. 12% udziału odnawialnych źródeł energii. Strategia i plan działań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii przedstawiony w Białej Księdze Komisji Europejskiej wymusiły na wszystkich krajach członkowskich podejmowanie działań wspierających odnawialne źródła energii, takich jak: inwestowanie w badania, zwolnienia podatkowe, gwarantowane ceny energii, subsydia inwestycyjne itp. Sama Komisja Europejska od ponad dziesięciu lat wspiera badania i rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach kolejnych Ramowych Programów Badań i Rozwoju.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ CZ.2
(04.07.2006)
Istnieją znaczne rozbieżności w ocenie potencjału technicznego odnawialnych źródeł energii występujących w Polsce. Zgodnie z ekspertyzą Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej pt. "Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce" (EC BREC, 2000 r.), rzeczywisty potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosi około 2514 PJ/rok co stanowi prawie 60% krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
(04.07.2006)
Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata

Emisje CO2. MŚ chce zmian
(25.06.2006)
Polscy urzędnicy zabiegają o zmianę unijnego prawa tak, by lasy zarabiały na pochłanianiu emisji gazów cieplarnianych, chcą także ograniczenia handlu prawami do emisji CO2

Rząd przyjął projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach
(25.06.2006)
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o biokomponetach i paliwach ciekłych. Do 2010 roku udział biokomponentów w paliwach będzie wynosił 5,75 proc. - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Nowa wielka farma wiatrowa
(25.06.2006)
Spore miasto mogłaby zaopatrywać w prąd Ferma, która uruchomiona będzie w Tymieniu niedaleko Ustronia Morskiego. To największa ferma wiatrowa w Europie Środkowej.

Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi akcję "Śmieciobranie".
(25.06.2006)
Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi akcję "Śmieciobranie". Jeżeli denerwują was śmieci leżące w waszym parku, lesie, na szlaku turystycznym, którym lubisz chodzić, to proponujemy bardzo proste działanie. Wybierając się na spacer zabierzcie ze sobą reklamówkę na zalegające śmieci. Wystarczy jak każdy z nas zbierze nawet jeden niewielki worek.

Atlas zasobów geotermalnych Małopolski
(25.06.2006)
Województwo Małopolskie we współpracy z Polską Akademią Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydało „Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski"

Czy samorządy terytorialne mogą mieć wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na swoim terenie?
(25.06.2006)
Dostęp do usług telekomunikacyjnych mają przede wszystkim mieszkańcy miast i dobrze rozwiniętych gospodarczo regionów. Co zatem zrobić, żeby dostęp do usług telekomunikacyjnych w tym i do szerokopasmowego Internetu miały też osoby mieszkające na terenach oddalonych od dużych aglomeracji, a dostęp do coraz liczniejszych usług elektronicznych był łatwiejszy?

Nowy mechanizm finansowy dotyczący energooszczędności.
(25.06.2006)
Ruszył nowy mechanizm finansowy, którego celem jest wspieranie inwestycji zmniejszających zużycie energii służącej ogrzewaniu i oświetleniu. Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Światowy podpisały umowę o utworzeniu funduszu poręczeniowego wyspecjalizowanego w inwestycjach energooszczędnych. Jednocześnie został uruchomiony fundusz pomocy technicznej, który przewiduje dotacje do audytów energetycznych. Obecnie mechanizm ten jest dostępny jedynie w wybranych oddziałach Banku BISE.

Kary pieniężne w ochronie środowiska
(25.06.2006)
Jednym ze środków finansowo-prawnych ochrony środowiska przewidzianych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)obok opłaty za korzystanie ze środowiska, zróżnicowania stawek podatków i innych danin publicznych służących celom ochrony środowiska jest administracyjna kara pieniężna.

Wiatraki na hałdzie
(25.06.2006)
Na Górze Kamieńsk, na zwałowisku powstałym po eksploracji Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, stanie 15 wiatraków.
   WASZYM ZDANIEM

autor: Orłowski Zygmunt (19.11.2010, 21:04:58)
Potwierdzenie. Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia 2010-09-28 zostało dokonane zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek p.t.CZYSTA energia maszyny METOZ. Zgłoszenie oznaczono numerem P.392532.Zgłaszajacy: ORŁOWSKI ZYGMUNT, Gdynia, Polska.

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 2+4=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.