HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Gigawat Energia - strona 4

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
strona 4
Vattenfall zainwestuje ok. 5 mln zł - energia fal morskich
(05.10.2007)
Jego celem jest opracowanie technologii wykorzystywania energii fal morskich. W trakcie projektu zostaną przebadane i przeanalizowane możliwości wytwarzania energii z ruchu fal morskich.

Zasoby ropy naftowej
(27.09.2007)
Starczy jej na 50 lat albo... do końca świata! Kiedy światu skończy się ropa? Według opublikowanej w 1998 roku Globalnej Perspektywy Energetycznej, opracowanej na zlecenie światowej Rady Energetycznej przez Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemowej, konsumpcja ropy naftowej w 2050 roku wyniesie 8 mld ton rocznie w wariancie wysokim i 2,5 mld ton w wariancie superekologicznym. Przy czym autorzy raportu rekomendują wariant pośredni, skłaniający się ku wielkości raczej 4 mld ton rocznie.

Geotermia - Politechnika Łódzka, Uniejów, Poddębice, Skierniewice i Radomsko.
(27.09.2007)
Obecnie trwa uzgadnianie wstępnego projektu umowy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi udziałem w przedsięwzięciu. Według wicemarszałka Stanisława Olasa dzięki porozumieniu będzie można skuteczniej ubiegać się o środki z UE. Niewykluczone, że do projektu Termy Łódzkie dołączy Łódź, by wykorzystać źródła energii geotermalnej pod terenami Politechniki Łódzkiej.

Spalanie biomasy - elektrociepłownia Elcho - CEZ
(27.09.2007)
Zakończono testy spalania biomasy w należącej do Grupy CEZ elektrociepłowni ELCHO. Prawdopodobnie w październiku chorzowska EC zacznie produkcję energii z biomasy.

Farmy wiatrowe czyli wiatraki
(27.09.2007)
Spółka z kapitałem amerykańsko-angielskim, która działa już w Wielkiej Brytanii, Grecji, Francji i Hiszpanii. Dzięki tym pieniądzom powstanie aż 180 turbin wiatrowych. Będą to produkty General Electric o łącznej mocy 240 megawatów.

Chiny CO2 a globalne ocieplenie
(27.09.2007)
Chiny przedstawiły własny projekt walki z globalnym ociepleniem - z zastrzeżeniem jednak, że nie będzie on zakładać zgody na wprowadzenie konkretnych kwot ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów.

Nadprzewodniki - ciekły azot
(27.09.2007)
Wkrótce do 300 tys. mieszkań w Nowym Jorku prąd popłynie kablem zbudowanym z nadprzewodnika. Kabel elektryczny opracowany przez American Superconductor.

Energia ziemi - geotermalna
(08.07.2007)
Kiedy 30 lat temu nieżyjący już dzisiaj prof. Stanisław Jucha tłumaczył podczas wykładów z geologii swoim studentom na AGH zasady geotermii, brzmiało to jak fantastyczna bajka dla ambitnych chłopców, którym przestały już wystarczać zabawy kolejką elektryczną. Kilka lat później inny profesor tej uczelni – Roman Ney nie poprzestał na przetłumaczeniu rosyjskiego podręcznika geologii naftowej Bakirowa.

Wiadomości: Inwestycje elektrownie - zakłady energetyczne
(25.06.2007)
Polska może pozyskać 542 mln euro przez najbliższych 6 lat. Na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych — informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wiadomości : Energia odnawialna - elektrownie wiatrowe
(25.06.2007)
Za sto milionów złotych powstanie elektrownia wiatrowa koło Wolina. Inwestycję finansuje duński koncern gazowy Dong, a budowę, która ma zostać ukończona pod koniec sierpnia, prowadzi szczecińska firma EPA. Pierwszy z siedemnastu wysokich na 95 metrów słupów został już posadowiony.

Perpetum mobile - fizyczna próżnia
(14.06.2007)
Obecnie w fizyce kształtuje się zasadniczo nowy kierunek badań związany z poznawaniem własności i możliwości tzw. fizycznej próżni. Kierunek ten już wkrótce może doprowadzić do opracowania rewolucyjnych wręcz technologii w energetyce, elektronice i wielu innych dziedzinach. Dla przybliżenia tych obiecujących perspektyw należy najpierw uzmysłowić sobie miejsce i naturę próżni w otaczającym nas świecie. Z jednej strony, w bezkresnym Wszechświecie „wypełnionym” próżnią, wszystkie ciała, mimo niewyobrażalnej masy rzędu 1050 kg, stanowią mniej niż mikroskopijny pyłek. Z drugiej strony najmniejsze elementy materii – atomy – również składają się prawie całkowicie z wolnej przestrzeni zwanej fizyczną próżnią.

Perpetuum mobile - wynalazki i odkrycia
(14.06.2007)
Ludzkość ponownie znajduje się na progu wielkich odkryć. Mimo imponującego postępu nauki i techniki natura wielu zjawisk fizycznych wciąż pozostaje dla nas zagadką. Należą do nich m.in. różnego rodzaju zjawiska związane z ruchem wirowym materii. Według rosyjskich uczonych, praktycznie dowiedziony jest fakt, że w wirach zarówno wywołanych sztucznie (w różnych urządzeniach technicznych), jak i występujących w przyrodzie (np. trąbach powietrznych, piorunach kulistych czy wirach morskich) często zachodzą procesy fizyczne, których energia przekracza ilość energii doprowadzonej na ich wytworzenie.

Energia Słońca - futurystyczne - teoretyczne rozwiazązania
(12.06.2007)
Energia Słońca - futurystyczne - teoretyczne rozwiazązania: Sterowiec - elektrownia słoneczna. Nieznane sposoby wykorzystania energii Słońca.

Biomasa - uprawa roślin - wierzba energetyczna
(10.06.2007)
Powiat słupski promuje ekologiczne źródła energii - tylko „zielone” kotłownie. W potocznej opinii uważa się, że zmiany najtrudniej przyjmują się na wsi. Jest w tym sporo prawdy. Jednak i w tym środowisku pojawiają się nowości, które stopniowo zmieniają oblicze wsi z korzyścią dla jej mieszkańców.

Metan i biogazownie
(27.05.2007)
Metan należy - obok dwutlenku węgla - do najbardziej szkodliwych gazów cieplarnianych. Przytrzymuje on na naszej planecie aż 21-krotnie więcej cieplnego promieniowania słonecznego, niż CO2. W tej sytuacji korzystny dla klimatu jest fakt, że żywotność metanu w atmosferze ziemskiej nie przekracza 12 lat – po czym - pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i powietrza – przekształca się on do dwutlenku węgla i wody (w postaci pary).

Energetyka - Niewidzialna rewolucja
(20.05.2007)
Na naszych oczach dzieje się w energetyce rewolucja. Tyle tylko, że dla zwykłych ludzi jest ona niewidoczna. Łamane są dogmaty, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się niewzruszone. Jak bumerang powraca pytanie: jak pogodzić wolnorynkową grę z gwarancją ciągłości i bezpieczeństwa dostaw.

Biomasa - kotły CO - zrębki - słoma
(09.05.2007)
Na problemy z odbiorem biomasy... Zaczęło się od młynów wodnych - Z Grażyną Gębalą, dyrektor filii francuskiej firmy COMPTE.R w Polsce rozmawia Sylwester Wolak

Las a efekt cieplarniany
(09.05.2007)
Pochłaniając dwutlenek węgla, lasy pomogą inwestować w projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych. Lasy pełnią rolę rezerwuaru CO2. By czerpać korzyści z pochłanianego przez lasy CO2 niezbędny jest system ewidencjonowania.

Czy wodór powstrzyma efekt cieplarniany
(28.03.2007)
Ostrzeżenia płynące od wielu lat ze środowisk klimatologów na temat postępującego ocieplenia klimatu i jego groźnych skutków m.in. w postaci coraz intensywniejszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, wskazują na pilną konieczność wprowadzenia zmian w systemach produkcji i użytkowania energii w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim – emisji dwutlenku węgla.

Mikroorganizmy a metan
(28.03.2007)
Niektóre mikroorganizmy, w szczególności mikrowodorosty, są w stanie dokonywać przemiany energii słonecznej na energię organicznej materii, z której z kolei można otrzymywać palne gazy jak np. metan i wodór. Rosnące zainteresowanie biotechnologiami opartymi na glonach wynika z możliwości wykorzystania ich biomasy nie tylko do przetwarzania energii promienistej, lecz także do uzyskiwania biologicznie aktywnych substancji pokarmowych, preparatów medycznych itp.

Biomasa - elektrownie
(21.03.2007)
Światowe zasoby biomasy są obecnie źródłem 44 ± 10 EJ energii w ciągu roku, co stanowi od 9 do 13 procent energii zużywanej na świecie. Udokumentowane zasoby biomasy, szacowane na ponad 276 EJ/rok, są sześciokrotnie wyższe od obecnego poziomu ich wykorzystania na świecie, a zasoby prognostyczne wynoszą około 2900 EJ/rok.

Biogazownia i elektrociepłownie
(21.03.2007)
Ten najbardziej na północ wysunięty kraj w Europie zamierza być pierwszym na świecie, który będzie mógł w 2020 roku zrezygnować z kosztownego importu ropy, potrzebnej zwłaszcza do wytwarzania energii cieplnej. Z roku na rok zyskuje w tym kraju bowiem na znaczeniu wytwórczość energii z odnawialnych jej nośników.

Elektrownia słoneczna - Sterowiec
(08.02.2007)
Sterowiec - elektrownia słoneczna: 1. sterowiec, 2. kabel przesyłowy, 3. stacja przekształtnikowa, 4. linia przesyłowa

Klaster przemysłowy - efekt synergii
(08.02.2007)
Klaster to nowe, trudne słowo, które robi zadziwiającą karierę. Występuje w chemii, fizyce, biologii informatyce, a nawet muzyce

Giełda energii - rynek energii
(25.01.2007)
Z 314 koncesjonowanych spółek obrotu, na rynku aktywnie działa najwyżej 25. Rynek, który się rodzi: 65 proc. konsumentów nie jest świadoma, że może cokolwiek zmienić, 43 proc. nie rozumie faktur i rachunków.

Biogaz - biogazownie
(25.01.2007)
Dziś przetwarzanie biogazu do energii elektrycznej jest w krajach uprzemysłowionych doskonale rozwiniętą techniką. Jest w nich stale rozwijana i stanowi znaczącą – systematycznie rosnącą – pozycję w energetyce. Tymczasem energia elektryczna - jak żaden inny nośnik energii – dysponuje silnie rozbudowaną siecią przesyłową, dzięki której stała się po prostu niezbędnym elementem każdej dziedziny gospodarki światowej.

Energia - nieuchronna przyszłość
(17.11.2006)
Małopolsko–Podkarpacki Klaster Czystej Energii jest wspólnym przedsięwzięciem uczelni państwowych, jednostek badawczych, instytutów naukowych, administracji samorządowej, agencji, stowarzyszeń, funduszy, instytucji na rzecz rozwoju oraz przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych działających na rzecz ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Elektrownie wiatrowe
(17.11.2006)
W ciągu ostatnich dwudziestu lat postęp technologiczny doprowadził do obniżenia kosztu produkcji energii w elektrowniach wiatrowych o ponad 80%. Dzięki temu ten segment energetyki odnawialnej wykazuje roczne przyrosty mocy zainstalowanej w granicach 20-30%. W Stanach Zjednoczonych udział energii wiatrowej w krajowym bilansie ma wzrosnąć z obecnych 0,4% do 5% w 2020 r

Nietypowa elektrownia wodna
(16.11.2006)
Nietypowa elektrownia wodna w kształcie węża niebawem zacznie wytwarzać energię elektryczną wykorzystując fale morskie u wybrzeży Portugalii. Elektrownia ma długość 170 metrów i na razie kołysze się przy kei w porcie Peniche na północ od Lizbony.

Powstająca w Niemczech u zachodnich wybrzeży Meklemburgii-Pomeranii elektrownia Baltic I
(16.11.2006)
Powstająca w Niemczech u zachodnich wybrzeży Meklemburgii-Pomeranii elektrownia Baltic I będzie składała się z 21 wiatraków o łącznej moc 54 MW. Prace konstrukcyjne rozpoczną się już na początku 2007 roku, a przewidywany koszt przedsięwzięcia to ok. 100 mln euro.

Termomodernizacja dofinansowania
(10.08.2006)
Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia mające na celu oszczędność energii, mogą - poza obniżeniem kosztów użytkowania budynku - zyskać premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kwoty wykorzystanego kredytu.

Stracona energia i zawyżone taryfy
(10.08.2006)
Straty energii elektrycznej w Polsce należą do najwyższych w Europie. Według danych “Electricity Information 2004 OECD/IDEA” wskaźnik strat w 2002 roku był o ponad 4 procent wyższy od średniej wszystkich europejskich państw OECD.

Agregaty dobre dla wszystkich
(10.08.2006)
Był czas kiedy państwo rezerwowało sobie wyłączne i jedyne prawo do produkcji energii elektrycznej. A za nielegalną – w rozumieniu oczywiście państwa – jego produkcję, tak jak za pędzenie bimbru, można było trafić nawet do więzienia. Dzisiaj na internetowym portalu aukcyjnym każdy może kupić sobie już za 335 złotych najmniejszy 650-watowy agregat prądotwórczy. Jak łatwo policzyć, w każdy wat mocy trzeba zainwestować w tym przypadku tylko 50 groszy. Napędza go niewielki dwusuwowy silniczek benzynowym o pojemności zaledwie 50 centymetrów sześciennych. 18-kilogramowe urządzenie można postawić na balkonie i ogłosić całkowitą niezależność energetyczną.

Ekologiczne źródła energii
(05.07.2006)
W potocznej opinii uważa się, że zmiany najtrudniej przyjmują się na wsi. Jest w tym sporo prawdy. Jednak i w tym środowisku pojawiają się nowości, które stopniowo zmieniają oblicze wsi z korzyścią dla jej mieszkańców. W powiecie słupskim, będącym największym powiatem województwa pomorskiego, zaliczanym do jednych z piękniejszych obszarów przyrodniczych w kraju, już od kilku lat podejmowane są różnorodne inicjatywy ekologiczne, które wprowadza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Wymogi ochrony środowiska
(05.07.2006)
Coraz ostrzejsze przepisy w dziedzinie ochrony środowiska zmuszają zarówno producentów silników, jak i wytwórców paliw do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, zmierzających do ograniczania emisji szkodliwych składników spalin, głównie do obniżania emisji substancji toksycznych oraz dwutlenku węgla. Zmiany w konstrukcji pojazdów i formulacji paliw wywierają z kolei bezpośredni wpływ na jakość współczesnych olejów silnikowych powodując konieczność zmian w technologii ich produkcji. Oleje smarowe mają duży wpływ na jakość spalin emitowanych przez silnik.

Recykling
(05.07.2006)
Utylizacja wyeksploatowanego oleju silnikowego bądź przekładniowego to problem ekologiczny dotyczący zarówno przeciętnego użytkownika samochodu, jak i firm korzystających z różnego typu urządzeń przemysłowych. Rozwój motoryzacji, maszyn i urządzeń technicznych powoduje ciągłe zwiększenie ilości olejów silnikowych i przekładniowych wycofanych z użycia na skutek utraty zdolności eksploatacyjnych. Przepracowany olej oprócz składników będących pochodną ropy naftowej lub bazy syntetycznej zawiera dodatki, które poprawiają jego właściwości, tzw. ulepszacze, oraz metale ciężkie.

Wytwarzanie biodiesla
(05.07.2006)
Wśród odnawialnych nośników energii znaczną rolę odgrywają paliwa silnikowe, wytwarzane z olejów roślinnych oraz przepracowanych tłuszczów i kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. Estry metylowe kwasów tłuszczowych – pod nazwą biodiesla – szybko znalazły zastosowanie w motoryzacji, w istniejących silnikach Diesla. Można to biopaliwo stosować wprost w tych silnikach lub w dowolnej mieszaninie z olejem napędowym z przerobu ropy.

Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej
(05.07.2006)
Proces konwersji energii wiatru na energię elektryczną za pośrednictwem elektrowni wiatrowej, ze względu na niestacjonarność sygnału wymuszającego jakim jest wiatr oraz złożoność elektromechanicznych części siłowni wiatrowej, jest przykładem dynamicznego procesu nieliniowego i niestacjonarnego.

Metan z mórz i oceanów
(05.07.2006)
Aż do lat 60. XX w. hydrat metanu uważano za niezwykłą substancję występującą jedynie w laboratoriach chemicznych i rurociągach gazu ziemnego. Nikt wówczas nie przypuszczał, że może ona istnieć, i to w ogromnych ilościach, także w przyrodzie. Dotychczas o występowaniu tych wodzianów w wielu regionach uczeni dowiadywali się (lub nabierali przypuszczeń) wyłącznie na podstawie pośrednich wskazówek uzyskanych z badań geofizycznych lub geochemicznych analiz próbek osadów. Ostatnio na niektórych obszarach zebrano szczegółowe dane, które dostarczyły nowych informacji podważających przyjęte teorie o powstawaniu hydratów gazu ziemnego i ich naturze.

Bioogniwa paliwowe
(05.07.2006)
Tradycyjne ogniwa paliwowe przetwarzają konwencjonalne nośniki energii – wodór lub metanol w energię elektryczną i ciepło. Nieoczekiwanie – o czym większość z nas nawet nie śniła – opanowano zasadę działania bioogniwa paliwowego, wykorzystując energię przemiany substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów. Dzięki tej innowacji będzie można w niedalekiej przyszłości wytwarzać z odpadów rolno-spożywczych oraz miejsko-gminnych oczyszczalni ścieków (rys. 1) energię elektryczną.

Rośnie kolejka po premię
(25.06.2006)
Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia mające na celu oszczędność energii, mogą - poza obniżeniem kosztów użytkowania budynku - zyskać premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kwoty wykorzystanego kredytu.

Stop dla niskiej emisji
(25.06.2006)
Z początkiem marca br. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy ze spółką energetyczną ENION SA rozpoczęło realizację projektu „STOP dla niskiej emisji – promocja dobrych praktyki proekologicznych rozwiązań wśród samorządów i emitentów niskich emisji”. Projekt, dofinansowany ze środków Programu PHARE 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, skierowany jest do społeczności lokalnych, a więc przedstawicieli mieszkańców i samorządów lokalnych oraz podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, użytkujących urządzenia i instalacje grzewcze. Honorowy patronat nad projektem objęli: Minister Środowiska, Minister Zdrowia, Wojewoda Małopolski oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Kres zasobów ropy naftowej albo inwestycje...
(25.06.2006)
Eksperci gospodarki światowej są zbliżeni w swoich ocenach, że w latach 2005-2010 nastąpią dalsze podwyżki cen ropy. Wskazują na to wąskie gardła jej dostaw w sytuacji rosnącego importu tego nośnika energii przez Chiny oraz Indie, gdyż dalsze wydobycie ropy w świecie nie może być już powiększane dowolnie – jak dotąd – z roku na rok.

Niezmienny, niezależny od warunków atmosferycznych, wywoływany przyciąganiem Księżyca i Słońca
(25.06.2006)
Konwencjonalne źródła energii są coraz bliżej wyczerpania. A nawet tam, gdzie jeszcze jest ich pod dostatkiem, wciąż narasta zanieczyszczenia środowiska, związany z ich wykorzystywaniem. Zwiększająca się świadomość nieodwracalnych szkód, jakie niesie degradacja otoczenia przyrodniczego, sprawia, że poszukiwania zielonych” źródeł energii wciąż trwają.

Co robią władze terytorialne, by zapewnić sobie czystą energię?
(25.06.2006)
Dziś tylko połowa wydatków samorządów finansowana jest z ich własnych dochodów. Druga połowa - z dotacji i subwencji państwa. Taka sytuacja ogranicza suwerenność jednostek terytorialnych i uzależnia je od centrum, krępując inicjatywę. Mimo że jedną z zasad dobrego zarządzania jest decentralizacja, Polska wciąż jest jednym z najbardziej scentralizowanych organizmów państwowych Europy.

Dawna technika energetyczna-historia z ekologią
(25.06.2006)
W dobie szybkiego postępu techniki rezygnuje się z ogromnych elektrowni kondensacyjnych, zastępując je źródłami przyjaznymi dla środowiska. Coraz popularniejsze stają się elektrownie wiatrowe, wodne czy też innowacyjne spalarnie odpadów, w których zawarta w śmieciach energia przekształcana jest w prąd.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 6+1=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.